KİTAP ÖNERİM – 33

KİTAP ÖNERİM – 33

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Hocamız Doç. Dr. Muhteşem Baran’ın iş dünyasına sunduğu “Büyük Veri Bilgi Yönetimi ve İş Zekası” başlıklı yeni kitabını özellikle girişimciler ve yöneticilere öneriyorum. Ayrıca ülkemizdeki tüm İşletme Fakültelerindeki öğrencilerin ve mezunlarının da mutlaka yararlanmaları gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum.

Günümüzde teknolojik çevredeki hızlı değişimler, işletmeler açısından dış çevrenin ve görev çevresinin daha karmaşık hale gelmesine yol açmıştır. İşletmelerin, bu karmaşıklaşan çevreye uyum sağlayabilmek adına, rakiplerine kıyasla daha esnek ve daha hızlı kararlar verebilmesi bir gereklilik olmuştur.

Organizasyonun sahip olduğu bilgi seviyesi ve bu bilginin doğru kullanımı, yani “Bilgi Yönetimi”, bu kararların isabetli ve zamanında verilebilmesini sağlayacaktır.

“Bilgi Yönetimi” ile beraber işletmeler, organizasyon dışındaki bilgiyi elde edebilecekleri gibi, bu bilgiyi organizasyonun bütününe de yayarak, bilginin işletme içinde yayılımını da sağlayacaklardır. Bu sayede işletmeler bilgi üretebilecekler ve bilgi temelli organizasyon haline geleceklerdir. Bu durum, hem işletmedeki bilgi ağının gelişmesini sağlayacak, hem işletmenin entelektüel sermayesini geliştirecektir.

Sevgili Muhteşem Hocam, bu değerli kitabında işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde gerekli bilgileri nasıl elde edeceklerinden, kullanımına kadar kilit bilgiler sunmaktadır.

Benim değerli kitaptan en çok yararlandığım bölüm ise “İş Zekâsı” oldu. Yıllardır iş yaşamında IQ’nun (Intelligence Quotient – Bilişsel Zekâ) yeterli olmadığını, bunun yanında EQ (Emotional Quotient – Duygusal Zekâ) ile CQ’nun (Cultural Quotient – Kültürel Zekâ) da gerektiğini anlatmıştık.

Şimdi ise yeni bir kavram iş hayatına girmektedir: BI (Business Intelligence – İş Zekâsı).

Aslında bu terim yeni değildir, ilk kullanıcısı Hans Peter Luhn (1896 – 1964) bu kavramı 1958 yılında yayınladığı bir makalede ortaya atmış ve “İş İstihbaratı” olarak değerlendirmiştir.

Luhn’un BI sistemine göre dışarıdan toplanarak elde edilen istihbaratların özetlenmesi ve yorumlanmasıyla birlikte, iç istihbarat girdisi de sürece en başından tekrar yorumlanmak amacıyla dahil olmaktadır.

Özetle, günümüz rekabet koşulları, girişimcilerin ve yöneticilerin bilgiyi elde etme ve yönetmeleri gerekliliğini zorunlu kılmaktadır.

22.07.2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir