KİTAP ÖNERİM – 48

KİTAP ÖNERİM – 48

Geçen hafta Türkiye’den bir pazarlama üstadının kitabını önermiştim. Bu hafta da sizlere, dünyada pazarlamanın duayeni olarak tanınan ve ortaya attığı 4P (Product, Price, Place, Promotion) kavramı ile pazarlama çalışmalarına yön veren Philip Kotler’in son kitabı olan “Pazarlama 4.0 – Gelenekselden Dijitale Geçiş” isimli kitabından söz etmek istiyorum. Bu değerli kitabın diğer yazarları ise Hermawan Kartajaya ve Iwan Setiawan’dır.

Günümüzde P’lerin sayısı 27’ye ulaşmış, yanına C’ler eklenmiştir. Bu kavramların yanında, pazarlama anlayışı da çağımızın değişimine ayak uydurarak, gelişim göstermektedir. Sırasıyla ürün merkezli pazarlama (Pazarlama 1.0), tüketici merkezli pazarlama (Pazarlama 2.0), insan merkezli pazarlama (Pazarlama 3.0) faaliyetleri yaparken, günümüzde yeni pazarlama anlayışı hayatımıza girmektedir.

Pazarlama 4.0’da, pazarlama faaliyetleri dijital ekonomide müşterinin değişen yollarına uyum sağlamalıdır. Pazarlama uzmanlarının rolü, müşterilere, farkındalık konumundan yola çıkıp en sonunda savunuculuk konumuna gelecekleri yere kadar sürecek olan yolculuklarına rehberlik etmektir.

Kitabın birinci kısmı, içinde yaşadığımız dünyayla ilgili gözlemlerimizin sonucunu yansıtıyor. Dünyamızı şekillendirmekte olan güç değişimi, bağlılığın insanların hayatını temelinden nasıl değiştirdiği ve “Netandaşların” (İnternet vatandaşları) oluşumu ve yeni müşteri türünün temelleri ele alınmış.

İkinci kısımda ise, pazarlama uzmanlarının, müşterilerin dijital çağda izlediği yolları anlayarak verimliliği nasıl artırabilecekleri yazılmış. Bu kısım yeni pazarlama ölçütleri sunuyor ve pazarlama uygulamalarına tamamen yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Üçüncü kısım insani nitelikleri kullanarak markaları insanlaştırmayı amaçlayan insan merkezli pazarlama ile başlıyor ve müşteri sohbetleri yaratmak için içerik pazarlamasının ayrıntılı anlatımı ile devam ediyor. Ayrıca pazarlama uzmanlarının daha çok satış yapabilmek için “Omnichannel” (Çok kanallı) pazarlama uygulamasını nasıl yapabileceklerinin detayları verilmiş.

Tek cümle ile ifade edilecek olursa, Pazarlama 4.0, temel olarak, insan merkezli pazarlamanın müşterinin yolculuğunu kuşatmak için derinleşmesini ve genişlemesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu değerli kitabı pazarlama ile ilgilenen tüm profesyonellerin ve tüm öğrencilerin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum.

04.11.2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir