Pazar…Pazar… 2021/365

Pazar…Pazar…

REKLENCE (ADVERTAINMENT)

Pazarlama Karmasının (4P) sonuncu ama en önemli fonksiyonu olan “Tutundurma” faaliyetlerinin başında kuşkusuz “Reklam” gelmektedir. Bilindiği gibi, reklam ürünlerin (Mal ve hizmetlerin) geniş kitlelere tanıtılmasını sağlar ve reklamı olmayan bir ürünün pazarda fark edilmesi, satın alınması ve sonuçta bir pazar payı kazanması oldukça zordur.

Reklamın, ürünü halka tanıtarak, ürüne ulaşması gerektiği yolu göstermek, maliyetleri düşürmek, müşterinin işletmeyi tanımasını sağlamak, işletmeye karşı olumsuz tutumlarını değiştirmeye çalışmak gibi faydaları bulunmaktadır (1).

Tabii, hiç reklam gerektirmeyen veya stratejik olarak geleneksel kanallara reklam vermeyi tercih etmeyen marka ve şirketleri, izledikleri diğer strateji veya taktikleri ayrı olarak değerlendirmek de gerekmektedir.

Reklamla ilgili tüm tanımlar dikkate alındığında, reklam yaparken “5 M” üzerinde karar vermek gerekmektedir: Mission (görev), Message (mesaj), Media (medya), Money (para) ve Measurement (ölçüm) (2).

5 M’nin tüm fonksiyonlarını yerine getiren, hatta geleneksel kanallardan çok daha etkin sonuçlar üreten ve son yıllarda giderek daha fazla ağırlık kazanan bir reklam stratejisi hepimizin dikkatini çekmektedir.

İngilizce’deki “Advertisement” (Reklam) ve “Entertainment” (Eğlence) kavramlarından türemiş olan “Advertainment”, ürün, servis veya marka görüntüsünün tanıtımını içeren eğlenceli içerikler olup, birçok medya biçiminde uygulanmaktadır (3).

Oyunlar, filmler, kısa diziler, etkileşimli web sayfaları ve daha birçok medya için üretilen “Advertainment” içerikleri, her an karşımıza çıkmakta ve buralardan elde edilen birçok bilgi arkadaş ortamında sohbetlere kadar taşınmaktadır (4).

Advertainment, Türkçe’de “Reklence” kavramıyla kullanılmaya başlanmıştır.

İnternet yüzünden daha az okunan gazete ve dergi, eldeki uzaktan kumanda cihazlarından dolayı hızla geçilen reklam kuşakları, başta Z kuşağı olmak üzere, yeni neslin sürekli ikinci bir ekranla yaşaması, bilindik reklam filmlerinin etkilerinin azalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle, yeni neslin, çabuk sıkılan, sabırsız yapılarının yanında, sürekli cep telefonu, tablet ve benzeri cihazlarla yaşamaları, reklam üretenler için yeni bir şeyler bularak, bu hedef kitleye ulaşma yöntemlerini geliştirmeye yöneltmiştir.

Kısaca, teknolojinin gelişmesiyle geleneksel kabul edilen reklam mecralarının, hedef kitlelerine ulaşamama sorunundan yola çıkıldığında, gelişen yeni kavram “Reklence” (Advertainment), kitlelere ulaşma adına yeni yollar sunmaktadır. Böylece kitlelere yeni ve daha önce bilinmeyen bir reklam formatıyla ulaşılabilmektedir.

Reklence, giderek daha fazla etkisini göstermekte ve sadece yeni nesil değil, internet üzerinden herhangi bir eğlenceli video seyreden, minik oyun ya da bulmaca çözen, her yaştan bireye temas etmektedir.

Hele söz konusu eğlenceli içerikler, bunu kendi takipçilerine paylaşan kişiler ise, reklam veren marka veya ürüne, istemsizce destek vererek, bu içerikleri yaymaktadırlar. Zaten böylesi oyun, film, klip, kısa diziler ve benzer web sayfalarının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve “Viral” olarak yayılabilmeleri için, eğlenceli olmaları bir ön koşul olarak kabul edilebilir. Zaten bu nedenle, oyun ve benzeri içerik üreticileri giderek çoğalmakta ve bu alanda içerik geliştiren şirketlerin pazar değerleri inanılmaz ölçüde artmaktadır.

Bir örnekle yazımı tamamlamak isterim; 2010 yılında İstanbul’da kurulan mobil oyun şirketi Peak Games, 2020 yılının mart ayında 1,8 milyar ABD Dolarına ABD’li oyun devi Zynga’ya satılmıştır.

Kaynakça

(1) Paley, N. (2000).How to Develop a Strategic Marketing Plan: A Step-by-Step Guide. New York: St. Lucie Press.

(2) Kotler, P. (2000b). Pazarlama Yönetimi. N. Muallimoğlu (çev.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

(3) Russell, C. A. (2007). Advertainment: Fusing Advertising and Entertainment. University of Michigan, Yaffe Center.

(4) Richards, J. I. ve C. M. Curran. (2002). Oracles on “advertising”: Searching for a definition. Journal of Advertising. 31(2), 63-77.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir