Pazar…Pazar… 2021/375

Pazar…Pazar…

ÖRGÜTSEL DESTEK VE DİNÇLİK

Her ne kadar salgın dönemi henüz bitmemiş olsa da, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada şirketlerde bir hareketlenme veya başka bir deyişle üzerlerindeki ölü toprağını atma eğilimi gözlemlenmektedir.

Yeniden yüz yüze toplantılar, görüşmeler ve eğitimler başlamaktadır. Tabii, aynı zamanda çevrim içi görüşmeler de devam etmektedir. Bu gelişmeler, örgütlerde bir canlanma ve yeniden yapılanmaya neden olmaktadır. Kuşkusuz vaka sayılarının artması veya 3. dalga salgının gerçekleşmesi, çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Örgütlerde son bir yılda yaşanan olumsuz iklim, çalışanlarda performans azalması, işe yabancılaşma, iletişimin azalması veya psikolojilerinin bozulmasına neden olmuştur.

Şimdi çalışanların dinçliğini artırma zamanı gelmiştir.

Çalışanlarda performansın artırılmasını sağlayacak faaliyetlerin uygulanması, çalışanların zihinsel olarak uyanık olmalarını, yaratıcılıklarını ortaya koymalarını, iş performanslarının artışı, yeni iş fikirlerinin ortaya çıkması sağlanacaktır.

Örgütler çalışanlarına destek vermeye başladıkça, örgütle çalışan arasındaki iletişimin gelişmesini sağlayan örgütsel destek algısı, çalışan kesimde bir yükümlülük duygusu oluşturacaktır. Bu durum örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır (1).

Örgütsel destek algısı yüksek olan çalışanlar, bağlı oldukları örgütle iyi bir iletişim kurarlar. Örgütsel destek algısı, değer görme, onaylanma ihtiyacının giderilmesi bakımından çok önemlidir.

Örgütsel destek algısında örgüt, işgörenlerinin örgüte olan desteklerinin farkında olduğunu, onların mutluluklarını önemsediğini ve onlarla birlikte yol almaktan memnun olduğunu göstererek, kişilerin aidiyet duygusu, saygı ve onaylama ihtiyaçlarını giderir (2).

Ayrıca, örgütsel desteğin diğer önemli bir unsuru da, işgörenlerin yöneticileriyle geliştirdikleri olumlu sosyal değişim, etkili iletişim, yaratıcı fikirleri paylaşma ve sorunları çözme yolunda istekli olmalarıdır.

Çalıştığı örgüt tarafından desteklendiğini algılayan çalışanlar, kendilerine örgüte karşı borçlu hissederler ve örgüte bağlanmaya başlarlar. Örgütsel destek algısı, büyük ölçüde örgütsel bağlılığı meydana getiren unsur olarak tanımlanmaktadır.

Bu dönemde örgütsel destekler neler olabilir ve bunlar çalışanlarda dinçliği nasıl sağlar?

  • Yeniden şirkete dönüşte, her seviyedeki çalışana sağlıklı ve steril koşullarda çalışma ortamı sağlanmalıdır,
  • Çalışanlara her seviyedeki yöneticilere ulaşabilme olanağı verilmelidir,
  • Gerekirse evden veya ofiste çalışma serbestliği verilmelidir,
  • Her seviyedeki çalışanların, her konuda fikirleri alınmalı ve önerileri değerlendirilmelidir,
  • Çalışanlar en küçük başarılarda bile takdir edilmeli ve ödüllendirmelidir,
  • Çalışanların sağlık kontrolleri için destek olunmalıdır,
  • Bu dönemde fiziki olmasa bile, çevrim içi ailelerin buluşacağı görğntülü toplantılar yapılmalıdır,
  • Evinde uzaktan çalışma ortamı bulunmayan genç çalışanlara, bu olanakları sağlayacak mobilya ve benzeri destekler sağlanmalıdır,
  • Her çalışana, kendini geliştirecek eğitim ve seminerlere katılımları organize edilmelidir.

Çalıştığı şirketten destek alan çalışanların, moral ve motivasyonlarının artacağı, sonuçta “Dinç” çalışanlar olacağı ve işlerine çok daha yararlı olacakları unutulmamalıdır.

Kaynakça

(1) Rhoades, L. ve Eisenberger, R. (2002). Affective Commitment to the Organization: The Contribution of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 86(5), 826.

(2) Çakar, N. ve Yıldız, S. (2009). Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan Örgütsel Destek Bir Ara Değişken mi ? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 75.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir