Pazar…Pazar… 2021/410

Pazar…Pazar…

İHRACAT PERSONELİ

İhracat işletmeler için hayati öneme sahiptir. Ancak ihracatın sürdürebilir olması için, işletmelerde bu konuda görev yapan personelin de bir takım bilgi, deneyim ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde yurt dışı şirketleri sadece birkaç defa alım yapar ve alımlarını sürdürmezler, çünkü yabancı şirketler bir ülkeden ürün satın almayı veya üretim yaptırmayı, kısa süreli bir işbirliği gibi görmezler, uzun soluklu işbirlikleri isterler. Kendilerini çok iyi anlayacak, kendi pazarlarının dinamiklerini bilen işletmelerden ürün almayı tercih ederler.

Ülkemizde ne yazık ki başta KOBİ’ler olmak üzere, çok sayıda işletme, ihracat yapabilmek için ihracat personelinin sadece lisan bilmesinin ve fiyatı uygun seviyede tutmanın yeterli olacağını sanmaktadır. Oysa, dış ticaret bünyesinde birçok farklı bilgi ve pratiği barındırır.

Uluslararası pazarlama bilgi ve pratiği bunların en başında gelir. Her ülke pazarının kendine özgü doğası gereği uluslararası pazarlama da ülkelere göre kendi içinde uzmanlıklara ayrılır. İhracat, ithalat ve gümrük mevzuatı başlı başına devasa konulardır. Bunun için mutlaka uzman işletmelerden veya uzmanlardan destek almaları kaçınılmazdır.

Ayrıca online pazarlama, direkt iletişim, halkla ilişkiler ve reklamın da dış ticaret içerisinde önemli bir yeri vardır.

İhracatın “Markalı” olması, yani ülkemizdeki işletmelerin kendi markaları ile dünya pazarlarına açılmaları, hem katma değer yaratacak, hem de ülkemizin dünya pazarlarında prestij ve güvenini artıracaktır.

Fason üretim yaparak ihracat yapan işletmeler de kuşkusuz döviz girdisi sağlayabilirler, ancak böylesi ihracat büyük ölçüde fiyat odaklı olacağından, uzun vadede yabancı şirketlerin alımlarını başka ülkelere kaydırmaları söz konusu olabilir.

Kendi markası ile yurt dışı pazarlara açılmayı hedefleyen işletmelerde görev yapacak ihracat personelinin sahip olması gereken bilgi ve deneyimleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Öncelikle nitelikli yabancı dil bilgisine sahip olması,
 • Yurtdışı pazar araştırması yapabilmesi ve pazara giriş stratejilerini belirleyebilecek düzeyde olması,
 • Pazarlama hedeflerini nasıl koyacağını, neleri kıstas alıp, hangi ülkeleri hedef belirleyeceğini bilmesi,
 • Yurtdışı satış hedeflerini belirleyecek ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak tanıtım ve pazarlama araçlarını tespit edebilecek; pazarlama ve tanıtım aktivitelerini planlayıp yönetebilecek yetkinlikte olması,
 • Dış pazarlara yapılacak araştırma gezilerini planlama, organize etme ve yönetme; mevcut ve potansiyel müşterilere ziyaretler ve sunumlar yapma gibi konulara hakim olması,
 • Müşteriler ile olan tüm ticari ve insani iletişim faaliyetini yürütmesi ve yönetmesi,
 • Yurtdışına yönelik reklam, PR ve markalaşma çalışmalarını koordine etmesi ve yönetmesi,
 • Rakip aktivitelerini ve piyasa trendlerini takip etmesi,
 • Dış ticarette teslim şekillerini bilmesi ve ihracat operasyonel süreçlerini yönetebilmesi,
 • Yurtdışı fuarlara katılım ile ilgili süreci organize edebilmesi,
 • Faaliyet ve satış raporları hazırlama, analiz etme, değerlendirme ve yorumlama kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

İyi Pazarlar…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir