Pazar…Pazar… 2022/448

Pazar…Pazar…

KAİZEN – DAHA İYİYE DEĞİŞİM

Kaliteli mal ve hizmet üretimini ana ilke olarak benimseyen Japon şirketleri, dünyaya sundukları ürünleri ile son 40-45 yılda, markaları ile yüzlerce ülkede, önemli pazar paylarına ulaşmışlardır. Bir yandan ürünlerini rakip ülkelere göre daha yüksek fiyatla satarken, müşteri memnuniyeti sağlamakta ve müşteri bağlılığı yaratmaktadırlar.

Günümüzden 25-30 yıl önce taklit ürünlerle dünya pazarlarına giren Japon şirketleri nasıl oldu da kaliteli ürünler üretmeye ve değerli markalar oluşturmayı başardılar? Üstelik Japonya’da sürekli artan genel giderler ve işçilik maliyetlerine rağmen bu nasıl oldu?

Bugün dünyaca tanınan Japon şirketleri “Kai-Zen” felsefesini benimsemişler ve bu yaklaşım kaliteli üretim yapmak isteyen dünyadaki önemli şirketlere esin kaynağı olmuştur.

Japoncada “Kai” sözcüğü “Değişim”, “Zen” sözcüğü ise “Daha iyi” anlamına gelmektedir.

Böylelikle “Kaizen”, bir üretim ve yönetim felsefesi olarak, daha iyiye değişim olarak tanımlanmaktadır. Yani ilk başta Japon şirketleri, ardından daha iyiye ulaşmaya çalışan dünya şirketleri “Kaizen”i benimsemişler ve uygulamayı sürdürmektedirler.

Üretmiş oldukları mal ve hizmetlerin kalitesinden memnun olan ve bu seviye ile yetinen işletmeler, değişen pazar ve rekabet koşullarıyla, müşterilerin yeni beklentileri karşısında bir süre sonra yetersiz kalabilir ve rekabet avantajlarını yitirebilirler. Bu nedenle işletmeler “Kaizen” ile üretmiş oldukları mal ve hizmetlerinin kalitesini sürekli ölçmekte ve daha iyisini yapmayı hedeflemektedirler.

Bir işletmenin “Kaizen”i benimsemesi ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmesi, üst yönetimden başlayarak, işletmenin tüm birimlerinin ve tüm personelinin benimsemesi ile mümkün olabilir. Tedarik zinciri yönetiminden başlayarak, satış sonrası hizmetlere kadar tüm değer zinciri birbirini tamamlayarak, mevcut üretimin verimliliğini sağlayabilir, kalitesini artırabilir ve iyileştirebilir.

İyileştirme için ilk adım, mevcut üretimin veya hizmetin kontrol edilmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Daha sonra belirli bir zaman dilimi çerçevesinde, iyileştirme yapılacak konular veya alanlar belirlenir ve iyileştirme için gerekli düzenlemeler yapılır.

Hangi konularda “Kaizen” uygulanabilir?

• Yönetimde kademeler azaltılabilir; iletişimde etkinlik sağlanabilir,
• Satın almada daha uygun fiyatlı hammadde ve yarı mamuller bulunabilir,
• Üretimde teknoloji yenilenerek, fire ve hatalar azaltılarak, maliyetler düşürülebilir,
• Üretim yapan işçilerin yetkinlikleri artırılarak, daha kaliteli üretim yapılabilir,
• Üretim sonrası değil, üretimin her aşamasında kalite kontrolü yapılarak, tüm süreç kontrol edilerek, daha yüksek kalitede ürünlerin pazara verilmesi sağlanabilir,
• Depolama ve lojistikte otomasyon sağlanarak, hız kazanılabilir,
• Müşterilerle temas kurularak, memnuniyetleri ölçülebilir, şikâyetleri giderilerek, müşteri bağlılığı yaratılabilir.

İşletmeler, Kaizen’i sadece bir dönemde değil, sürekli uygulamaları ve bunun için ekipler oluşturmaları gerekmektedir.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir