Kategori Arşivleri: Pazar Pazar

Pazar.. Pazar… 2023/505

Pazar…Pazar… İŞ YAŞAMINDA NEDEN GERİ BİLDİRİM VERİLMİYOR? İş yaşamında geri bildirim, çalışanları geliştirmek için kullanılan çok önemli bir araçtır ve birçok nedenle vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Geri bildirim verilmemesi çalışanlar üzerinde de olumsuz bir etki yaratmaktadır. Olumlu (Yapıcı) ve olumsuz (Düzeltici) olmak üzere, iki türlü geri bildirim vardır. Önümüzdeki hafta bu iki geribildirim konusunda daha […]

Pazar.. Pazar… 2023/504

Pazar… Pazar… İŞ YAŞAMINDA HELİKOPTER BAKIŞI “İş Yaşamında Helikopter Bakışı” terimi, iş dünyasında stratejik bir perspektif veya yaklaşımı ifade eder. Bu terim, iş liderlerinin veya yöneticilerin işlerini daha geniş bir açıdan incelemeleri ve değerlendirmeleri gerektiğini vurgular. İş hayatında helikopter bakışı, daha geniş bir perspektif kazanmak için yüksek bir seviyeden iş süreçlerine ve organizasyona bakma fikrini […]

Pazar.. Pazar… 2023/503

Pazar… Pazar… İŞ YERİNDE ZAMANI YÖNETMEK Son zamanlarda çalışanların en çok şikâyet ettikleri konuların başında “Zamanı etkin yönetememek” gelmektedir. İş yerinde zamanı etkili bir şekilde yönetememek, bir dizi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz sonuçları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: • Düşük Verimlilik: Zaman yönetimi eksikliği, işyerinde verimsizliğe yol açabilir. İşlerin daha uzun sürede tamamlanması gerekebilir ve daha […]

Pazar.. Pazar… 2023/502

Pazar… Pazar… İŞ YERİNDE AYIRIMCILIKLA BAŞ ETME İş yerinde ayırımcılık, bir kişinin ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, engellilik durumu veya diğer kişisel özellikleri nedeniyle eşit muamele görmemesi durumunu ifade eder. Bu durum, bireylerin işe alım sürecinde, terfi ederken, maaş belirlenirken, iş yükü dağıtılırken veya diğer işle ilgili kararlarda ayrımcılığa uğraması anlamına gelir. […]

Pazar…Pazar… 2023/501

Pazar… Pazar… İŞ YERİNDE OLUMSUZ GERİ BİLDİRİMLE BAŞ ETME Olumsuz geri bildirim, bir kişiye veya bir grubun üyelerine, performansları, davranışları, becerileri veya sonuçlarıyla ilgili memnuniyetsizliklerini veya sorunları ifade eden bilgidir. Bu tür geri bildirim, kişinin hatalarını, eksikliklerini veya geliştirilmesi gereken yönlerini vurgulayarak yapılır. Olumsuz geri bildirim, genellikle daha iyi sonuçlar elde etmek veya daha etkili […]

Pazar…Pazar… 2023/500

Pazar… Pazar… 500. PAZAR YAZIM İlk defa 19 Ocak 2014 Pazar günü, Orhan Veli’nin “Vatan için” başlıklı dizeleri ile 22 Aralık 1914 – 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış’ta soğuktan donarak şehit olan 60.000 Askerimizi anmak için bir yazı yayınlamıştım… O tarihten günümüze kadar, hiç aksatmadan her pazar günü yazmaya ve yayınlamaya devam ettim… Bazı […]

Pazar…Pazar… 2023/499

Pazar…Pazar… İŞ YERİNDE ERTELEMEYLE BAŞ ETME İş yaşamında erteleme, birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. İşleri son dakikaya bırakmak veya önemli görevleri sürekli olarak ertelemek, verimliliği düşürebilir ve stres seviyesini artırabilir. Bu durum kurum içinde olduğu kadar, sosyal yaşamda da birtakım sorunlara yol açabilir. Bir yanda işler gecikebilir ve kurum içinde olumsuzluklara neden olabilir, diğer […]

Pazar…Pazar… 2023/498

Pazar…Pazar… İŞ YERİNDE DİKKAT DAĞINIKLIĞIYLA BAŞ ETME Günümüzde iş yerinde dikkat dağınıklığı yaygın bir sorundur. İşlere yeteri kadar odaklanamamak, işleri zamanında yetiştirememek, beklenen sonuçları verememek ve benzeri sonuçlar, bir yanda verimsizliğe neden olurken, diğer yanda da işin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum iç ve dış müşterilerin memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde yapılacak performans […]

Pazar…Pazar… 2023/497

Pazar…Pazar… KURUMLARDA SİNİZME NEDEN OLAN FAKTÖRLER Geçen hafta Sinizmin ne olduğunu, toplumda ve bireylerdeki olası nedenleri yazmıştım. Bu haftaki yazımda ise, kurumlarda Sinizme neden olan faktörleri ve nasıl engelleneceğini kaleme alacağım. Özetle, Sinizm çalışanların iş yerindeki kurum kültürü, liderlik tarzı, iş ortamı veya diğer etkenler nedeniyle işlerine karşı olumsuz bir tavır veya hoşnutsuzluk geliştirmesi durumudur. […]

Pazar…Pazar 2023/496

Pazar…Pazar… HOŞGÖRÜSÜZ TUTUM: SİNİZM Sinizm, toplumda ve bireylerde yaygın olarak gözlemlenen bir tutumdur. Sinik kişiler, genellikle olaylara, insanlara ve yaşama karşı alaycı, umursamaz ve güvensiz bir yaklaşım sergilerler. Siniklik, tarih boyunca felsefe, edebiyat ve psikoloji gibi birçok alanda incelenmiş ve tartışılmıştır. Sinik bireyler, olayları olumsuz bir gözle ele alır ve sık sık alaycı bir üslup […]