Kategori Arşivleri: Pazar Pazar

Pazar…Pazar… 2023/495

Pazar…Pazar… YAPACAĞINI YAZ; YAZDIĞINI YAP! İş dünyasında en önemli şey, plan yapmaktır. Plan olmadığı sürece, yapılan işlerin başarıyla sonuçlanması tesadüflere bağlıdır. Tesadüflerle elde edilen başarılar da sürdürülebilir olamaz. Eğer bir işletme plan yapmıyorsa, hangi faaliyeti yapıyorsa yapsın, hep işler son dakikaya kalır ve beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabilir. Genellikle yöneticiler kendi deneyimlerine ve öngörülerine güvenerek, […]

Pazar…Pazar… 2023/494

Pazar…Pazar… 494 ARE YOU A WORRIER OR A WARRIOR? ENDİŞELİ MİSİN YA DA SAVAŞÇI MI? Her bireyin yaşadığı olaylara farklı bir yaklaşımı vardır. Kimisi endişe ederken, kimisi ise güçlü bir savaşçı gibi mücadele eder. Bu yaklaşım tarzları, insanların hayatın tümünde de etkili olur. Endişe, insanların zihninde belirsizliklerin, korkuların ve gelecekle ilgili kaygıların bir sonucudur. Bir […]

Pazar…Pazar… 2023/493

Pazar…Pazar… BENİM KOÇUM KİM? Bu haftaki yazımın daha iyi anlaşılabilmesi için, son iki hafta yayınlamış olduğum “Koçluktaki Grow Modelinin Kurumlara Uygulanması” ve “Mentorum Olur Musunuz?” başlıklı yazılarımın da okunmasını öneririm. Bir kurumda bir kişiye Mentor atanmamalı, bir çalışan Mentorunu kendi seçmelidir. Koç ise kurum tarafından atanmalıdır. Buna bir anlamda “Usta – Çırak” ilişkisi diyebiliriz. Her […]

Pazar…Pazar… 2023/492

Pazar…Pazar… MENTORUM OLUR MUSUNUZ? Günümüzde sıklıkla kullandığımız ve çoğunlukla da tam olarak nasıl uygulanması gerektiği bilinmeyen “Mentorluk” kavramı hem özel hem de kurumsal yaşamda giderek daha çok karşımıza çıkmaktadır. Önce “Mentor” kavramının nereden geldiğine bir göz atalım. M.Ö. 9. Yüzyılda İzmir Bölgesinde yaşadığı kabul edilen İyonya’lı ozan Homeros’un derlediği Odysseia destanında İthaca Kralı Ulysses, Truva […]

Pazar…Pazar… 2023/491

Pazar…Pazar… KOÇLUKTAKİ GROW MODELİNİN KURUMLARA UYGULANMASI Yönetici Koçluğunun öncülerinden ve aynı zamanda yarış pilotluğu yapmış, yönetim dünyasının en ilginç kişilerden biri olan, İngiliz Royal Military Academy Sandhurst (Kraliyet Askeri Akademisi) ve Royal Agricultural University (Kraliyet Tarım Üniversitesi)’ni bitirmiş, kendisine İngiltere Kraliçesi tarafından “Sir” ünvanı verilen, Sir John Henry Douglas WHITMORE (1937-2017), 1992 yılında yayınladığı “Coaching […]

Pazar…Pazar… 2023/490

Pazar…Pazar… İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN FARKLILIĞI – 4K – KÜLTÜR İki hafta önce başlattığım, yazı serisinin dördüncüsü olan “Kültür” ile devam ediyorum. Bu serinin ilk üç bölümünde bir işletmede çalışan bireylerin farklı özellikleri olduğunu ve bunların bireyler arasındaki iletişimi, bireylerin yetenekleri ve iş yapış biçimlerini olumu veya olumsuz yönde etkileyebileceğini açıklamaya çalışmıştım. Bu farklılıkları 4K ile tanımlamış […]

Pazar…Pazar… 2023/489

Pazar…Pazar… İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN FARKLILIĞI – 4K – KIDEM İki hafta önce başlattığım, yazı serisinin üçüncüsü olan “Kıdem” ile devam ediyorum. Çalışanların işletmelerdeki çalışma süreleri (Kıdemleri) ve buna bağlı olarak deneyimleri, yaptıkları işlerin süreçlerini ve sonuçlarını etkilemektedir. Dolayısı ile bir yandan deneyimli çalışanları işletmede uzun dönem çalışmalarını sağlamak, diğer yandan da onların deneyimlerinden yararlanmak gerekmektedir. Çalışanların […]

Pazar…Pazar… 2023/488

Pazar…Pazar… İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN FARKLILIĞI – 4K – KİŞİLİKLER Geçen hafta başlattığım, yazı serisinin ikincisi olan “Kişilikler”in analizi ile devam ediyorum. Çalışanların kişilik yapıları, işletmelerin iç ve dış iletişiminde çok önemli roller oynamaktadır. İşletmeler, kurumsallaşma çalışmalarıyla, çalışanlarda kurumsal davranış, kurumsal dil, kurumsal hafıza ve kurum kültürü gibi kavramları benimsemelerini ve içselleştirmelerini sağlamaya gayret etmektedirler. Tüm bu […]

Pazar…Pazar… 2023/487

Pazar…Pazar… İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN FARKLILIĞI – 4K – KUŞAKLAR Günümüz işletmelerinde çok farklı insanlar görev yapmaktadırlar. İnsanlar arasında çok fazla farklılıklar bulunmaktadır, ancak en belirgin farklılıkları “4K” ile tanımlamaktayım. KUŞAKLAR, KİŞİLİKLER, KIDEM ve KÜLTÜR İnsanları yönetebilmek ve etkili iletişim kurabilmek için, önce onları tanımak, düşünce ve davranışlarını anlamak gerekmektedir. 4 Hafta süreyle bu farklılıkları açıklamaya çalışacağım. […]

Pazar…Pazar… 2023/486

Pazar…Pazar… PERFORMANS KOÇLUĞU Ekonomik belirsizlik, ağır rekabet koşulları, değişen müşteri beklentileri, yeni teknoloji, yeni yasalar ve günümüzde yaşanan benzeri olaylar, işletmeleri hızlı bir değişime ve dönüşüme zorlamaktadır. Yaşanan ve yaşanacak tüm değişim ve dönüşümler için kurum içinde liderlere gereksinim vardır. Kurum yöneticilerinin almış oldukları eğitimlerle (MYO, Lisans, Yüksek Lisans…vs.), deneyimlerle ve kişisel yetenekleriyle tüm süreçleri […]