Kategori Arşivleri: Pazar Pazar

Pazar…Pazar… 2023/485

Pazar…Pazar… DEĞİŞİME DİRENÇ Teknoloji ve bilişimin geldiği son aşamayla birlikte, işletmelerde hızlı bir değişim söz konusu olmaktadır. Ayrıca işletmelerin tüm faaliyetlerinde de pazar ve rekabet şartlarına uyum ve rekabet avantajı sağlamak için onlarca değişim kaçınılmaz olmaktadır. Değişime uyum sağlayamayan işletmelerin gelecekte var olmaları da mümkün olmayacaktır. İşletmelerde değişim, ancak en üst yönetim kademesinden, en alt […]

Pazar…Pazar… 2023/484

Pazar…Pazar… KURUMSAL STRESİN NEDENLERİ Modern iş dünyasında, teknolojinin ilerlemesi, şirketlerin aşırı büyümeleri, farklı kuşakların birlikte çalışmaları, pazar ve rekabet koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte, çalışanlarda “İş Stresi” olarak tanımlanan ve insanların üzerinde baskı oluşturan bir kavram oluşmuştur. İş stresi, çalışanları olumsuz etkilemekte ve tüme varım şeklinde tüm kurumun performansını düşürmektedir. Hatta iş stresi artmakta devam ettiğinde, çalışanların […]

Pazar…Pazar… 2023/483

Pazar…Pazar… 23 NİSAN 1920 – TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI 23 Nisan 1920 tarihi Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Bu tarih çok önemlidir, çünkü o tarihte Osmanlı İmparatorluğu henüz varlığını sürdürmekteydi, ancak topraklarının çok büyük bir kısmı düşman devletler tarafından işgal altındaydı. Saltanat ise çoktan düşman işgalini kabul etmiş, […]

Pazar…Pazar… 2023/482

Pazar…Pazar… KURUMSAL İTİBARIN VE KURUM İÇİ ETKİLİ İLETİŞİMİN ÇALIŞANLARA ETKİLERİ Kurumların sadece dış müşterileri ve kurum dışı paydaşları yoktur, aynı zamanda kurum içi çalışanları vardır ki, bunlar bir kurumların daha etkili ve verimli iş yapmalarını ve kurumun gelecekte var olmalarını sağlarlar. Bir kurumun yapacağı itibar çalışmaları ve etkili iletişim için kurum içinde düzenleyeceği etkinlikler, çalışanlar […]

Pazar…Pazar… 2023/481

Pazar…Pazar… KURUMSAL İTİBAR Çağımızda kurum veya bireyler gerek satın almalarda gerekse iş birliklerinde sadece ürünlerin teknik özelliklerin ve fiyatlarına değil, kurumların pazardaki veya tüketicilerde oluşturdukları algılarını da dikkate almaktadırlar. Bu nedenle “Kurumsal İtibar” bir işletmenin en önemli varlıklarından biridir. Bir işletmenin Kurumsal İtibarı varsa, bu işletmeye rakip işletmelere karşı bir rekabet avantajı ve ürünlerini daha […]

Pazar…Pazar… 2023/480

Pazar…Pazar… İŞLETMELERDE SÜRDÜREBİLİRLİK Günümüz iş dünyasında işletmelerin toplumdaki algıları, sadece üretmiş oldukları ürünlerin (Mal ve hizmetler) kalite ve performansları ile değil, aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumlulukları ile değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik, işletmelerin üretim için kaynakları kullanırken çevre ve toplum sorunlarına duyarlı olmak ve buna göre uygulamalarda bulunmayı tanımlamaktadır. 1970’li yıllardan itibaren dünyada her türlü ürüne […]

Pazar…Pazar… 2023/479

Pazar…Pazar… YEŞİL FİNANS Dünyamızda yaşanan iklim değişikliği büyük felaketlere yol açmaktadır. Başta tarım arazilerinin azalması, tarımın verimsizleşmesi, küresel gıda krizi olmak üzere, enerji kaynaklarının azalması, küresel ısınma sonucu orman yangınları, sel baskınları, hatta depremlerden dolayı oluşan kayıplarla tahribatın artması, hava kalitesinin bozulması, biyo-çeşitliliğin azalması ve benzer sonuçlar doğamızı ve insanlığı tehdit etmektedir. Bilinçli yatırımcılar, finans […]

Pazar…Pazar… 2023/478

Pazar…Pazar… ÇANAKKALE ZAFERİ VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ I.Dünya Savaşı bilindiği gibi emperyalist karakterli olan ve temelinde sömürge paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar ve rekabetlerin olduğu bir savaştı. I.Dünya Savaşının sebepleri üzerinde düşünüldüğünde bir sebepler kompozisyonunun varlığını görürüz. Bu kompozisyonda Fransız Devrimi ve çeyrek yüzyıl süren devrim savaşlarının, müteakip yüzyıl içinde meydana getirdiği gelişmelerin devamlı ve doğal sonuçları olan […]

Pazar…Pazar… 2023/477

Pazar…Pazar… KADİM ŞEHİRLERİN DOKULARI 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kilis ve Hatay (Antakya, İskenderun ve diğer ilçeler) olmak üzere 10 kentimizi yıkan depremlerin neden olduğu yıkımlarda can kayıplarımız ve yaralılarımız için gerçekten çok üzgünüz. Ancak, bu kadim şehirlerimizin tarihsel dokuları da çok fazla hasar gördü ve çok değerli […]

Pazar…Pazar… 2023/476

Pazar…Pazar… YÖNETİM BİLİMİNİN 5S’İ ŞİMDİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN GEÇERLİ İşletmelerde kullanılan önemli yönetim tekniklerinden biri olan 5S, Japonca Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmiş halidir. Bu kelimeler sırasıyla Ayıklama, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin anlamlarına gelir. İşletmelerde kullanılan bu teknik, şimdi depremden dolayı oluşan enkaz ve yıkıntıların temizlenmesi sırasında kullanılabilir. […]