KİTAP ÖNERİM – 74

KİTAP ÖNERİM – 74

Dünya küresel bir köy haline geldi…

McLuhan’ın “Medyayı Anlamak” isimli kitabında yer verdiği bu cümlede anlatılmak istenen, kitle iletişim araçları vasıtasıyla oluşan bilgi ağının dünyayı nasıl bir küresel bir köy haline getireceği…

Nasıl ki bir köyde haberler insanlar arasında çok hızlı yayılıyorsa, medya vasıtasıyla dünyada olup biten olayların da aynı bir köyde olduğu gibi kolaylıkla yayıldığı bir gerçektir.

“1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı”nı geride bıraktığımız bu haftaki kitap önerim, gündeme de çok uygun: “Kapitalizmin Küresel Ağı: Düğümler ve İlmekler”. Bu kitabın gerek akademik, gerekse iş dünyasına faydalı bir kaynak olacağını düşünüyorum.

“Yönetim ve Organizasyon” ve “İktisat” alanında önemli isimler olan Prof. Dr. Ayşe İrmiş ve Prof. Dr. Selçuk Emsen Hocalarım tarafından kaleme alınan bu eserde ilk dikkatimi çeken şey, kitabın giriş sayfasında yer alan “Alemdeki bütün emek sahiplerine atfolunur” yazısıydı. Öncelikle bu anlamlı ithaf için değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.

Küresel ağın içerisindeki düğümlerle ve ilmeklerle, kapitalizmin nasıl yayıldığını anlatan kitapta literatüre yeni bir kavram da eklenmiş: “Artı girişimcilik değeri”.

“Emek artı” değerinin küreselleşmesinin üretimin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ifade eden İrmiş, 1970’li yıllarda yaşanan işçinin, yani emekçinin yer değiştirmesi durumunun, 1980’li yıllardan sonra yoğun bir şekilde artan küresel üretim anlayışı ve özellikle fason üretimle birlikte emekçinin yerinde kaldığı, onun yarattığı artı emek değerinin küreselleşmesi şeklinde gerçekleştiğine de değinmiştir.

Keza, doğrudan yabancı yatırımlarla girişimci uluslararası alanlarda işletmesini kurarken, ya da ortaklıklarını gerçekleştirirken, fason üretimle beraber girişimci ve girişimcilik gücü kök ülkede kalıyor olmasına rağmen, katlanılan maliyetlerle ve riskle oluşturulan değer olarak ifade edilen “artı risk değeri” yani “artı girişimcilik değeri” küreselleşmiştir.

Küreselleşmenin doğuşu ve tarihsel perspektifte gelişimine yer verilen eserde, küreselleşmede aygıt olarak görülen bilgi toplumu konusu ve küreselleşme sürecinde örgütler ve üretim şekilleri hakkında da detaylı bilgiler yer almaktadır.

Ben kendi adıma çok yararlandım ve bundan sonraki eğitimler için harika bir kaynak oldu.

Değerli iki hocamı da ayrı ayrı yürekten kutluyor, akademik çevrelere olduğu kadar, iş dünyasına da nice eserler kazandırmalarını diliyorum.

Hele bir de böylesi kitaplar, başta İngilizce olmak üzere, yabancı dillere çevrilip, yabancı ülkelerde yayınlanırsa, ülkemiz akademisyenleri adına mükemmel olur ki, böylesi girişimlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.

Keyifli okumalar dilerim ?

05.05.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir