KİTAP ÖNERİM – 88

KİTAP ÖNERİM – 88

‘İYİ’DEN ‘MÜKEMMEL’ ŞİRKETE

Yazar Jim Collins, “Vasat” bir şirketin, kalıcı olarak “Mükemmel” bir şirkete dönüşmesini, bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğini ve dönüşümü sağlayan belirleyici özelliklerin neler olabileceğini araştırmak amacı ile bir araştırma ekibi kurarak, ABD kökenli 1.400’ün üzerinde şirketi inceledi. Elde ettiği verileri yorumlayarak mükemmel bir iş kitabı hazırladı.

Bu kitapta “Mükemmel” şirkete dönüşümü sağlayacak unsurlar, gerçek verilere dayandırarak, bir yol haritası şeklinde verilmektedir. Benzer kitaplardan farklı olarak, tamamen gerçek şirket, vaka ve kişiler üzerinden kaleme alınmış bilgi ve deneyimlerden oluşan kitabın en önemli bölümlerinin başlıklarını vermek isterim:

• İyi, Mükemmel’in Düşmanıdır
• 5. Düzey Liderlik
• Önce Kim… Sonra Ne
• Acı Gerçekle Yüzleşin (Ama İnancınızı Kaybetmeyin)
• Disiplin Kültürü
• Teknoloji Hızlandırıcıları

Bazı çarpıcı tespitleri ifade etmek gerekirse;

Şirket dışından gelen ünlü liderlerle şirketin iyiden mükemmele dönüşümü arasındaki bağlantı, negatif. İyiden mükemmele dönüşmüş 11 şirketin 10’unun CEO’su şirketin içinden gelmiştir.

Bir şirketin iyiden mükemmele dönüşmesiyle yöneticilerin ücret ve diğer gelirleri arasında özel bir bağlantı bulunamamıştır.

Yönetici gelirinin şirket performansı açısından en önemli dürtülerinden biri olduğu fikri, elde edilen verilerle kanıtlanamamıştır.

İyiden mükemmele dönüşen şirketlerle karşılaştırma grubu şirketlerini birbirinden ayıran şey, tek başına strateji değil. Her iki şirket grubunun da iyi tanımlanmış stratejileri bulunmaktadır. Ayrıca iyiden mükemmele dönüşen şirketlerin uzun vadeli planlamaya diğerlerine göre daha çok zaman ayırdığına ilişkin bir veri bulunmamaktadır.

İyiden mükemmele dönüşen şirketler sadece mükemmel olmak için ne yapmak gerektiğine ve ne yapmaktan vazgeçmek gerektiğine de odaklanmaktadırlar.

Teknoloji ve teknolojinin neden olduğu değişimler, iyiden mükemmele dönüşümü ateşleyen bir etken değildir. Teknoloji, dönüşümü hızlandırabilir, ama dönüşüm yaratmaz.

Şirket satın almaları ve birleşmeler, iyiden mükemmele dönüşümü bir etken değildir. Bir araya gelmiş iki vasat şirketten mükemmel bir şirket çıkmamaktadır.

İyiden mükemmele dönüşen şirketler değişimi yönetmek, çalışanlarını motive etmek, elemanlarının şirkete bağlılığını sağlamak gibi şeylerle ilgilenmemektedirler. Doğru koşullar altında bağlılık, motivasyon gibi sorunlar, büyük oranda kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

Bana göre, bu kitap tüm yönetici ve yönetici adaylarının satır satır okumaları gereken tam bir işletme kitabıdır.

Keyifli okumalar dilerim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir