Pazar…Pazar… 2019/277

Pazar…Pazar…

4CEO, ATIAD’A ÜYE OLDU

Bugün izninizle, bize heyecan ve gurur veren bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

Alman Türk İş Adamları Derneği (ATIAD), 1992 yılında Almanya’da kurulmuş, Avrupa’daki Türk girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olma hedefi güden, Türk girişimci ve yöneticilere etkinlik ve saygınlık kazandırmayı ilke edinen insanların yarattığı bir oluşumdur. Çağdaş çizgide, politize olmamış bir beraberlik ruhu taşıyan, partilerüstü bir kurumdur. Almanya ve Avrupa’daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir rol oynamakta, yurt dışında Türk imajının yücelmesine son derece olumlu katkılarda bulunmaktadır.

Güçbirliği, girişimcilik ruhu, yetkin temsil, eğitimi teşvik etmek ve sosyal angajman ATIAD’ın ana bileşkenleridir.

ATIAD’ın öncelikli faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

– Almanya ve AB üyesi diğer ülkelerde yaşayan Türkleri girişimciliğe özendirmek ve nitelikli iş adamları yetiştirmek,
– Avrupa’daki Türk girişimcilerinin sektörel sorunlarına çözüm üretmek,
– Türk – Alman ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
– Türkiye’yi Avrupa Birliğine giden süreçte desteklemek,
– Almanya’daki Türk toplumunun eğitim sorunlarının giderilmesine katkıda bulunarak, genel ve genç işsizliği önlemek.

ATIAD’ın değerleri:

– ATIAD, hukukun üstünlüğüne inanan, insan hakları evrensel ilkelere bağlı, azınlık haklarını gözeten, çağdaş ve demokratik bir dernektir.
– Belirli bir siyasi görüşe bağlı değildir. Dinin siyasallaştırılmasına karşı olup, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılıdır.
– Serbest pazar ekonomisine inanan, evrensel iş ahlakına saygılı liberal bir kuruluştur.
– Global pazarlarda uluslararası entegrasyona inanıp, bu alanda çalışarak girişimcileri özendirir ve destekler.
– Farklı kültürlere saygılı çizgisi ile toplumlar arası uyumun sağlanmasına katkıda bulunur.

ATIAD bünyesinde bir AKADEMİ kuruluşu ile ilgili çalışmaları 4CEO üstlenmiştir.

Bu bağlamda 4CEO, eğitmen ve danışmanları başta Türk girişimcileri olmak üzere, ATIAD üye kuruluşlara ve aynı zamanda üye olmayanlara da kısa programlarla, Almanya’da iş dünyasına yönelik girişimcilik, aile şirketlerinin kurumsallaşması, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, markalaşma, pazarlama, satış, inovasyon, ekip yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, franchising, uluslararası ticaret…vb. gibi konularda Türkçe, Almanca ve İngilizce seminerler, eğitimler, çalıştaylar ve konferanslar düzenleyecek olup, danışmanlık verecektir.

Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa’da da Entelektüel Sermaye Yönetimi faaliyetlerine bir süre önce başlamış olan 4CEO, böylelikle ATIAD’a üye olmakla birlikte, bilgi ve deneyimlerini ülkemiz dışına aktarma konusunda daha etkili olacaktır.

İlk eğitim programı 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde “Kurumsal İletişim” konusu ile ATIAD Genel Merkezi Düsseldorf’ta gerçekleşecektir. Eylül 2019’dan itibaren, her ay devam edecek bu eğitimleri çeşitli mecralarda duyurmaya devam edeceğiz.

Ülkemiz girişimcilerine ve yöneticilerine yararlı ve güzel gelişmeler sağlayacağına inandığım bu işbirliği için, ATIAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Aziz Sarıyar’a, Yönetim Kurulu 2. Başkanı Müfit Tarhan’a, Genel Sekreter Memed Karamustafa’ya ve bu üyelik için çaba sarf eden 4CEO Stratejik İş Ortağı Fatih Çakmak’a tüm kalbimle teşekkür ederim.

Not: Ekteki fotoğrafı 04 Mayıs 2019 tarihinde Düsseldorf’ta ATIAD’ın gerçekleştirdiği 7. Ekonomi Günü öncesi Başkan Av. Aziz Sarıyar’la çektirdik.

İyi Pazarlar ?

2019/277

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir