Pazar…Pazar… 2020/321

Pazar…Pazar…

8 MART

Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların dünyada siyasi ve sosyal bilinçlerinin geliştirilmesi, ekonomik, bilim, sanat, spor ve sosyal alanlarda daha fazla başarılar elde etmeleri, teşvik edilmeleri, desteklenmeleri için ve toplumda ezilen kadınların farkındalıklarının artırılması amacı ile kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

Bugünkü yazımda Dünya Emekçi Kadınlar Gününün tarihsel gelişimini ve günümüze kadar hangi aşamalardan geçerek geldiğini yazarak, zamanınızı almak istemiyorum. Bu bilgileri internette yapacağınız kısa araştırmalarda fazlasıyla bulmanız mümkündür.

Başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum…

Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm dünyada ismine ve anlamına uygun bir şekilde kutlanırken, ülkemizin bulunduğu coğrafyada, ne yazık ki kadınlarımızın hâlâ iş dünyasında sömürüldüklerine, hak ettikleri çalışma ortamlarının sağlanmadığına, yükselmelerinin önünde bazı “Görünmez” engellerin olduğuna hepimiz şahit olmaktayız. Özellikle büyük şehirlerin dışında, kırsal alanlardaki kadınların hiçbir haklarının olmadığını biliyoruz.

Kadın cinayetleri, tecavüzleri, tacizleri, şiddet veya baskıların dünyanın her yerinde olduğu, ancak Orta Doğu’da, Afrika’da ve Güney Asya’da daha fazla olduğu hepimizce malumdur.

Peki, bu durum değişecek mi? Bu durumun kısa vadede hemen değişemeyeceğini kabul etmekle birlikte, burada görev kadın veya erkek, bilinçli insanlara düşmektedir. Eğer herkes bu konuda küçük de olsa bir gayret gösterirse, uzun vadede dünya bu anlamda daha yaşanır bir yer haline gelebilir.

Neler yapılabilir?

Haksızlığa veya her türlü olumsuz davranışa maruz kalan kadınlar için, daha fazla destek ve koruma programları uygulanabilir. Kaıdnlara şiddeti veya baskı yapan kişiler, hızla adalet önüne çıkarılabilir ve suçlu bulunmaları halinde cezalandırılabilir. İlköğretimden itibaren çocuklara kadın ve erkeklerin eşit oldukları, cinsiyetten dolayı kimsenin bir ayırımcılığa uğramaması gerektiği öğretilebilir. Okullarda öğretim olmadığı günlerde, çevre ilçelerden kadınlar ve aileler okukllara davet edilebilir, özel eğitim programları açılabilir ve bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.

Kadınların hayatımızda daha aktif rol üstlenmeleri de sağlanarak, kadınlara karşı yapılan bazı olumsuz davranışlar azaltılabilir.

Pozitif ayrımcılık sınırına gelmeden, kadınların daha fazla siyasi hayata girmeleri sağlanabilir. Devlet veya belediye görevlerinde kadın sayısı hızla artırılabilir. Özel sektörde kadın girişimcilere verilen destekler çeşitlendirilebilir ve kolaylaştırılabilir. Yine özel sektörde kadın çalışan sayısı artırılabilir ve kilit görevler verilmesi teşvik edilebilir, stajyer seçimlerinde kadın veya erkek ayırımı yapılmaksızın eşit fırsat tanınabilir. Sektöre bağlı olarak, bazı iş kollarında yeni anne olmuş beyaz yakalı kadınların evden çalışma olanağı verilebilir. Kadın sporcu, sanatçı ve yazarlar devlet desteklenebilir, bilimle uğraşanlara tüm olanaklar sağlanabilir.

Bunların hiç biri yapılamayacak şeyler değildir…

Kadınlara, erkeklerle eşit davranıldığı ve eşit fırsatlar verildiği takdirde, kadınların toplumumuzda önemli yerlere geleceğine ve ülkemize çok büyük katkılar yapabileceklerine inanıyorum.

Tüm Kadınların bu özel günlerini kutlar, esenlikler dilerim…

İyi Pazarlar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir