Pazar…Pazar… 2022/437

Pazar…Pazar…

KURUM İÇİ İLETİŞİM

Uzun süren Pandemi Dönemi, işletmelerde çalışanlar arasında bir takım iletişim sorunlarına neden olmuştur. Zira bu dönemde uzaktan çalışanlar, hibrit iletişimde olanlar ve sahada çalışan ekiplerde, işe yabancılaşma, aidiyetin azalması ve insanlar arasındaki iletişim becerilerinde körelme gibi sonuçlar görülmeye başlanmıştır.

Oysa, işletmelerde çalışanlar arasında interaktif iletişimin kurulması aşağıdaki nedenlerden dolayı çok önemlidir:

• İşlerin koordinasyonu: Örgütsel ve yönetsel işlerin etkin koordinasyonuna katkı sağlamak.
• Problem çözme: İşletmenin farklı departmanları arasında ve çalışanlar arasında ortaya çıkan problemleri aşmak.
• Bilgi paylaşımı: Çalışanların elde etmiş oldukları yeni bilgilerin diğer çalışanlarla paylaşımını sağlamak.
• Çatışmanın çözümü: Bireyler, gruplar veya departmanlar arasındaki çatışmaların giderilmesi.

Kurum içi etkili iletişim sağlandığı ve sürdürüldüğü takdirde, çalışanlar:

• Başarılarının değerlerinin bilindiğini,
• Beceri ve arzuların mesleki hedeflerle bütünleştirilmesinin desteklendiğini,
• Günlük çalışmalarında kendini ispat etme ortamı yaratıldığını,
• Almak istedikleri meslek içi eğitimlere erişebileceklerini,
• Bir kariyer eylem planı geliştirmelerine yardımcı olunduğunu,
• Düzenli ve samimi olarak geri bildirimde bulunulduğunu,
• Hangi zorluklarla karşılaşıldığının bilindiğini,
• Kendilerini ilgilendiren konularda kendilerine bilgi verildiğini,
• Söylemek istedikleri olduğunda birilerinin onları dinleyeceğini düşüneceklerdir.

Kurum içi iletişim sayesinde, çalışan devir hızı düşer, çalışanların morali yükselir, çalıştıkları kuruma karşı güven artar, çalıştıkları kurumla daha çok gurur duyarlar, kaliteli yetenekler daha kolay şirkete alınır, çalışan sadakati artar, çalışanların işe katılımı ve verimliliği artar, etkinlik oranı artar ve işbirliği düzeyi yükselir, yeni fikirler oluşur ve en önemlisi işletmenin rekabet avantajı artar.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir