Pazar…Pazar… 2022/465

Pazar…Pazar…

ALTI SİGMA VİZYONU

Günümüz iş dünyasında zorlaşan pazar koşulları, giderek artan rekabet ve müşterilerin yeni beklentileri, işletmeleri üretimde kaliteyi artırmaya yöneltmiştir. Böylelikle eş değer üretim yapan işletmelere karşı rekabet avantajı elde edebilecekleri gibi, müşteri memnuniyeti sağlayacaklar ve ürünlerini ortalamanın üzerinde fiyatlarla pazara sunabileceklerdir.

Üretimde kaliteyi artırmak, sadece üretim hattında değil, üst yönetimden an alt birime kadar tüm işletmenin kalite anlayışını benimsemesi ve uygulamasını gerektirmektedir. Kalitenin yükseltilmesi teknik olarak ölçülmeli ve her zaman daha üst bir seviyeye taşınması sağlanmalıdır.

“Operasyonel Mükemmellik” olarak tanımlanan Altı Sigma Vizyonu, mal veya hizmet üreten bir işletmenin, iş süreçlerini iyileştirerek, hata sayısını ve maliyetleri azaltmayı hedefleyen istatistiksel bir kalite ölçüm tekniğidir.

Altı Sigma (6 σ), iş süreçlerinde değişkenliği azaltarak, hata olasılığını azaltan, kaliteyi ve verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. Buradaki “ σ ” simgesi Yunan alfabesinden gelir ve istatistikte ortalamadan ne kadar uzaklaşma olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı benimseyen yönetim bilimciler, William Edwards Deming (1900-1993), Joseph Moses Juran (1904-2008) ve Kaoru Ishikawa (1915-1989) Altı Sigma’nın ilk adımlarını atmışlardır.

Ancak, günümüzde kullanılan Altı Sigma, ilk defa 1979 yıllında Motorola yöneticilerinden Bill Smith (1929-1993) tarafından, düşük ürün geliştirme maliyeti ile kalitesiz ürünün yüksek maliyeti arasında bir korelasyon olduğunun farkına varmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Altı Sigma, çalışanlara iş yapma şekillerini nasıl iyileştirebileceklerini ve yeni performans düzeyleri nasıl koruyabileceklerini göstermektedir. İyileştirmeler, temel istatistiksel yöntemler sonucu elde edilen verilere göre yapılır. 6-sigma üretimde milyonda 3,4 hatayı en üst kalite seviyesi olarak kabul etmektedir. Altı Sigma seviyesine ulaşmak için 5 temel adım şöyle tanımlanmaktadır:

1) Araştır – Süreçlerin maliyeti, hatalar, sonuçlar derinlemesine araştırılmalıdır.
2) Ölç – Bulunan eksiklikler sayısal olarak ölçülmeli ve veriler istatiksel olarak ortaya konmalıdır.
3) Analiz et – Veriler analiz edilmeli ve tespitler yapılmalıdır.
4) Geliştir – Hatalar ve eksikliklerin giderilmesi için yeni uygulamalar geliştirilmelidir.
5) Kontrol et – Sonuçlar sürekli kontrol edilmedir ve gerekirse yeniden araştırılmalıdır.

Altı Sigma, iş süreçlerinde mükemmellik hedefine ulaşmayı hedefler ve temel ilkeleri vardır:

• Proaktif yönetim
• Müşteri odaklılık
• Veriye dayalı yönetim
• Sınırsız iş birliği

Altı Sigma Vizyonunun birçok faydası vardır:

• Hata oranında azalma olur,
• İş süreçlerinde kısalır,
• Müşteri memnuniyeti artar,
• Verimlilik artar,
• Maliyetler düşer,
• İşletmenin tüm çalışanlarının performansları ölçülebilir,
• Öğrenen organizasyonlar yaratılır,
• Pazar payı artar,
• Sürekli başarı oluşturur.

Özetle, Altı Sigma Vizyonu müşteri odaklıdır ve temel hedefi müşteri memnuniyetini arttırmaktır. İş süreçlerindeki sapma ve dalgalanmaları önler, süreç iyileştirmesinde istatistiksel yöntemleri kullanarak hem işletme verimliliğini hem de finansal performansı arttırır.

Kaynakça

BREYFORGLE, Forrest W. (1999). “Implementing Six Sigma; Smarter Solutions Using Statistical Methods”,Wiley Interscience.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir