Pazar…Pazar… 2023/484

Pazar…Pazar…

KURUMSAL STRESİN NEDENLERİ

Modern iş dünyasında, teknolojinin ilerlemesi, şirketlerin aşırı büyümeleri, farklı kuşakların birlikte çalışmaları, pazar ve rekabet koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte, çalışanlarda “İş Stresi” olarak tanımlanan ve insanların üzerinde baskı oluşturan bir kavram oluşmuştur.

İş stresi, çalışanları olumsuz etkilemekte ve tüme varım şeklinde tüm kurumun performansını düşürmektedir. Hatta iş stresi artmakta devam ettiğinde, çalışanların şirketlerde çalışma süreleri kısalmakta, şirketlerden ayrılanların sayısı da buna paralel olarak artmaktadır. Sonuçta, maliyet artışı, müşteri memnuniyetsizliği ve ciro kaybına kadar çeşitli olumsuzluklar meydana gelebilir.

Peki, Kurumsal Stresin nedenleri nelerdir?

Kurum Politikaları

• Adaletsiz başarı değerlemeleri
• Ücret eşitsizlikleri
• Kurumsal kuralların katı olması
• Çelişkili yöntemler
• İş gruplarını çok sık değiştirmek
• Gerçekçi olmayan iş tanımları

Kurumun Yapısal Özellikleri

• Formel örgüt yapısı ve informal iletişim kanallarının bulunmaması
• Merkeziyetçilik ve kararlardan dışlanma
• Yükselme olanaklarının azlığı
• Aşırı formaliteler
• Yüksek derecede uzmanlaşma
• Bölümlerin karşılıklı aşırı bağımlılığı
• Doğallığın eksikliği
• Yürütme ve danışma birimleri arasındaki çatışma

Kurumun Fiziksel Koşulları

• Kalabalık çalışma ortamları
• Özel yaşamı önemsememe
• Aşırı gürültü, sıcak ya da soğuk çalışma ortamı
• Hava kirliliği, yetersiz aydınlatma ve iş kazaları

Kurumsal Süreçler

• Yetersiz iletişim ve yetersiz bilgi akışı
• Başarı düzeyi ile ilgili yetersiz geri bildirim
• Belirsiz ve çelişkili amaçlar
• Adaletsiz denetim
• Başarı değerlendirmesinin yanlış ve çelişkili olması
• İş yapılmamasına karşı yeterli yaptırımın olmaması
• Gereksiz zaman kayıplarına neden olan veya ani olarak yapılan toplantılar
• Planlama eksikliği
• Teknoloji kullanılmaması

Yukarıdaki tüm olumsuzlukların iyi bir planlama ve biraz gayret etmekle giderilmesi mümkündür, ancak bu gelişim ve değişim için üst düzey yöneticilerin de inanması ve tüm kuruma liderlik etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde kurumlarda verimli ve etkili olmak mümkündür.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir