Pazar.. Pazar… 2023/505

Pazar…Pazar…

İŞ YAŞAMINDA NEDEN GERİ BİLDİRİM VERİLMİYOR?

İş yaşamında geri bildirim, çalışanları geliştirmek için kullanılan çok önemli bir araçtır ve birçok nedenle vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Geri bildirim verilmemesi çalışanlar üzerinde de olumsuz bir etki yaratmaktadır. Olumlu (Yapıcı) ve olumsuz (Düzeltici) olmak üzere, iki türlü geri bildirim vardır. Önümüzdeki hafta bu iki geribildirim konusunda daha detaylı bilgiler vereceğim.

Geri bildirimin neden önemli olduğunu gösteren bazı nedenler:

• Performans İyileştirmesi:
Geri bildirim, çalışanların güçlü yönlerini tanımalarına yardımcı olurken, gelişme gerektiren alanları da belirlemelerini sağlar. Bu durum, çalışanların performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerine olanak tanır.
• Motivasyon:
İyi yapılmış geri bildirim, çalışanları motive edebilir. Olumlu geri bildirim, çalışanların kendilerini takdir edilmiş hissetmelerine yardımcı olurken, olumsuz geri bildirim, hedeflerine ulaşmaları için yeni bir ivme sağlayabilir.
• Hedef Belirleme:
Geri bildirim, çalışanların kariyer hedeflerini ve şirket hedeflerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu durum, çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına ve organizasyonun hedeflerine katkı sağlamalarına olanak tanır.
• İş İlişkilerini Geliştirme:
İyi bir geri bildirim süreci, çalışanlarla yöneticiler veya ekip üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirebilir. Açık iletişim ve geri bildirim verme, insanlar arasındaki anlayışı artırabilir.
• Sorunların Erken Teşhis Edilmesi:
Geri bildirim, işyerindeki potansiyel sorunları erken teşhis etme ve çözme fırsatı sunar. Bu sayede küçük sorunlar büyümeden önce ele alınabilir.
• Öğrenme Fırsatları:
Hem olumlu hem de olumsuz geri bildirim, çalışanların öğrenme fırsatlarını tanımlamalarına yardımcı olur. Hatalardan ders çıkarma ve becerileri geliştirme şansı sunar.
• İletişim ve İş birliği:
İşyerinde etkili iletişim ve iş birliği için geri bildirim önemlidir. Geri bildirim verme ve alma süreci, ekip içi iş birliğini ve iletişimini güçlendirebilir.
• Çalışan Katılımı:
Çalışanlar, geri bildirim sürecinin bir parçası olduklarını hissettiklerinde daha fazla katılım gösterme eğilimindedirler. Bu durum, yaratıcılığı artırabilir ve inovasyonu teşvik edebilir.
• Liderlik Gelişimi:
Yöneticiler, geri bildirim verme becerilerini geliştirerek liderliklerini iyileştirebilirler. İyi bir lider, ekibinin gelişimine katkıda bulunur ve geri bildirimle bu süreci destekler.
Özetle, iş yaşamında geri bildirim, çalışanların bireysel ve organizasyonel gelişimine katkı sağlayan önemli bir araçtır. Doğru şekilde verilip alındığında, işyerinde daha sağlam temeller ve daha üretken, motive ve memnun bir çalışan grubu oluşturabilir.
Peki, iş yaşamında çalışanlara neden yeteri kadar veya hiç geri bildirim verilmiyor?
Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir:
• İşyeri Kültürü:
Bazı işyerleri, geri bildirim kültürünü benimsememiş olabilir. Bu, yöneticilerin veya çalışanların geri bildirim verme konusunda isteksiz olduğu bir ortamda gerçekleşebilir.
• Zaman ve Kaynak Sınırlamaları:
İşyerlerinde bazen zaman ve kaynak sınırlamaları nedeniyle geri bildirim verme süreçleri ihmal edilebilir. Yöneticiler, yoğun iş temposu veya diğer görevler nedeniyle geri bildirim vermek için yeterli zamanı ayıramayabilirler.
• Bilgisizlik veya Eğitim Eksikliği:
Yöneticiler veya üst düzey çalışanlar, nasıl etkili bir şekilde geri bildirim verileceğini bilmeyebilirler. Bu durumda, eğitim eksikliği sorun olabilir.
• Korku veya İsteksizlik:
Bazı yöneticiler veya çalışanlar, olumsuz geri bildirim vermekten veya almaktan kaçınabilirler. Korku, geri bildirim vermenin iş ilişkilerini bozabileceği veya kişisel olarak olumsuz sonuçlar doğurabileceği düşüncesiyle ilişkilendirilebilir.
• İletişim Sorunları:
İşyerlerinde iletişim eksikliği, geri bildirim verme süreçlerini engelleyebilir. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim kanallarının zayıf olması, geri bildirim verme fırsatlarını sınırlayabilir.
• Performans Yönetimi Sistemleri:
Bazı işyerleri, düzenli geri bildirim verme yerine daha yapılandırılmış performans değerlendirme süreçleri kullanabilirler. Bu tür sistemlerde geri bildirim yıllık performans değerlendirmeleri sırasında verilir.
Geri bildirim vermemenin uzun vadede işyeri için olumsuz sonuçları olabilir. Çalışanlar, performanslarını geliştirmek veya hatalarını düzeltmek için gerekli bilgilere sahip olmadıklarında, verimlilik düşebilir ve motivasyon kaybolabilir.
Ayrıca, çalışanların işlerini daha iyi yapabilmeleri için yapılandırılmış ve düzenli geri bildirim süreçleri, işyeri kültürünü iyileştirir ve çalışanlar arasındaki iletişimi destekler. Bu nedenle, işyerlerinin geri bildirim verme süreçlerini geliştirmeleri genellikle önemlidir.
İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir