Sn. Fatih ÇAKMAK’ın Paylaşımı…

Tecrübenin iki boyutu vardır. Biri bizzat yaşmak, diğeri yaşanmış olanlardan modelleme yoluyla bilgi almak. Birincisinin daha zor, çileli ve acılarla dolu olduğu herkesin malumudur. İkinci boyut hem daha kolay hem de modellenen kişinin yaptığı hata ve sürçmeleri yapmama avantajına sahiptir.

Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi çerçevesinde, kendini gerçekleştirmenin devamında katkı vardır; ülkeye, topluma, insanlığa hatta evrene. Tecrübe, yaşam sonunda elde edilen olumlu ya da olumsuzluklarlarsa, onun olumlu ya da olumsuzluğunu ilan etmek, topluma yapılmış önemli bir katkıdır.

Hakan Okay, kendini gerçekleştirmiş bir isim olarak, en geniş anlamıyla insanlığa bir katkı yapmaktadır. Görüşleri, düşünceleri, yorumları ve önerileri subjektiflikten çıkıp, objektif bir görüntü arzetmektedir. Tam anlamıyla olaylardan ve yaşanmışlıklardan alınan dersler, tecrübeler okuyucuya aktarılmaktadır.

Hakan Okay, iş hayatında yılların tecrübesini harmanlandığı ”Hata Kültürü” üzerine kaleme aldığı eseri ”Nasıl Zengin Olamadım” adlı kitabında yeni birşeyler öğretme ya da ders verme düşüncesinde değil, çoğumuzun bildiği şeyleri bir çerçeve içerisine sığdırıp, insanları düşünmeye sevk edebilmek ve yönetimde unutulmaması gereken bazı ana prensipleri, uzun yılların tecrübesi olarak olarak hatırlatmaya çalışmıştır. #HakanOkay #NasılZenginOlamadım#Kitap #HataKültürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir