Pazar…Pazar… 2021/413

Pazar…Pazar…

İŞ DÜNYASINDA PRAGMATİK OLMAK

“Prágma” sözcüğü eski Yunancadan gelmekte olup, “İşe yönelik” anlamına kullanılmaktadır. Pragmatizm terimi “Faydacılık” olarak tanımlanmıştır ve ilk defa İngiliz filozof, hukukçu, toplum reformcusu, hayvan haklarının ilk savunucusu olan Jeremy Bentham (1748-1832) tarafından dile getirilmiştir. Bentham, insanları rasyonel bir biçimde kendi çıkarlarını izleyen ve elde etmek istediği faydaları en yüksek noktaya getirmeye çalışan canlılar olarak görmüştür. Bu görüşü ile liberalizimin gelişimine de büyük katkıda bulunmuştur.

Ancak Pragmatizmi popüler hale getiren Amerikalı filozof ve psikolog William James (1842-1910) olmuştur. James, felsefi bir akım olan Pragmatizm’i, “Başarmak için eyleme geçmek” olarak tanımlamıştır.

Gerçekten de Pragmatizm felsefede, uygulayıcılık, faydacılık, yararcılık, gerçeğe ve eyleme yönelik olarak pratik sonuçlar elde etme düşüncesi temelleri üzerine kurulmuş bir akım olarak bilinmektedir. Tabii ki Pragmatizm, hem iyinin, hem de doğrunun teorisidir. Yani faydayı sağlarken, her yola başvurmak değil, etik davranmak ve kurallara uygun olanı yapmak gerekmektedir.

Şimdi, günümüz koşullarında iş dünyasına Pragmatizmi uygulamak gerekirse, kısaca en hızlı, en pratik, en kullanışlı teknikleri ve teknolojileri, ülkenin kanun ve kurallarına uygun olanı hayata geçirmek, en iyi faydayı ve sonucu elde etmek olarak ifade edebiliriz.

Bir işletmenin sağlayacağı faydaları, ortalamanın üzerinde kâr etmek, sürdürülebilir rekabet avantajı, kaynakları daha verimli kullanmak, markalaşmak, pazar payını büyütmek, global pazarlarda olmak, stratejik ortaklıklar kurmak, kurumsallaşmak, şirket değerini artırmak, kalifiye çalışanları elde tutmak, yeni müşteriler elde etmek ve buna benzer bir çok başlık sıralanabilir.

İş dünyasında Pragmatik davranmak başarıya daha hızlı ulaşmanın etkili bir yolu olabilir. Hantal davranan, karar vermek için uzun süre düşünen, alınacak aksiyonlar için gereksiz zaman kaybeden, prodüsürlere boğulan işletmelerin günümüz rekabet koşullarında başarılı olmaları çok zordur. Zira gerek ülkemiz, gerekse uluslar arası pazarlarda oluşan fırsatlar, çok kısa süre için geçerlidir. Fırsatları hızlıca değerlendiren ve bunları kâr getirecek işlere çevirebilen işletmeler, başarılı olurlar.

Her işin daha kolay ve daha hızlı bir yolu mutlaka vardır. Tabii ki, hızlı alınan kararlar başka sorunlara da yol açabilir, ancak Pragmatik düşünce, “Ne olursa olsun, yeter ki başarılı olalım” yaklaşımından ziyade, en doğru ve en iyi yolu bulmak anlamına gelir.

İşletmelerin her türlü faaliyetlerinde Pragmatik düşünmesi, daha çevik ve rekabetçi davranmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle, başta işletmenin Altın Yakalılarından (Üst düzey yöneticilerinden) başlamak üzere, alt kademelerine kadar tüm karar vericilerin, görevlerine ve işlerine daha geniş bir perspektiften bakmaları ve işletmenin yararına olacak bir işi gerçekleştirirken, sadece kendi iş birimlerini değil, işletmenin tamamını holistik bakış açısı ile görmeleri gerekmektedir.

Bir işletmenin temel faaliyetlerinde Pragmatik düşüncenin hayata geçirilmesi ile ilgili birkaç örnek vermek isterim:

  • Her zaman aynı tedarikçileri kullanmak yerine, yeni tedarikçiler bulmak veya yeni kurulan şirketlere şans vererek “Deneme” siparişleri geçmek,
  • Üretim hattındaki yoğunluktan dolayı, müşteri siparişlerinin gecikmesini engellemek için, küçük üreticilere fason iş yaptırmak, gerekirse bu işletmelere kaynak desteğinde bulunmak, hatta kendi uzmanlarını bu işletmelere geçici görevle göndermek,
  • Dış kaynak kullanımında, kaliteden ödün vermemek için, kalite kontrolü depo girişimde değil, üreten işletmenin yerinde yapmak ve orada gerekli cihazları bulundurmak,
  • Bayi veya müşteri şikâyetlerini anında çözmek için, acil müdahale ekipleri kurmak,
  • Evinden çıkamayan veya ileri yaştaki son kullanıcılara ulaşmak için gezici servislerin kurulması, mağazaları ziyaret edemeyenler ve teknoloji kullanımında zorlanan tüketiciler için görüntülü sistemlerin kurulması.

Günümüz işletmelerinin, başarılı olmaları için kalıpların dışında düşünmeleri kaçınılmazdır.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir