Pazar… Pazar… 2018/223

Pazar… Pazar…

03 Nisan 1920 tarihi Büyük Millet Meclisi’ nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Bu tarih çok önemlidir, çünkü o tarihte Osmanlı İmparatorluğu henüz varlığını sürdürmekteydi, ancak topraklarının çok büyük bir kısmı düşman devletler tarafından işgal altındaydı. Saltanat ise çoktan düşman işgalini kabul etmiş, Anadolu’da düşman askerlerine karşı savaşan başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm Kahraman Türk subaylarını gıyaplarında idama mahkum etmişti.

Aynı dönemde Osmanlı Ordusunun çeşitli cephelerinde savaşmış yüzlerce Osmanlı Paşası olmasına rağmen, önce Çanakkale Savaşı ardından Kurtuluş Savaşına sadece 41 Osmanlı Paşası katılmıştır, yani ordunun üst kademesinin neredeyse tamamı, düşman işgalini ve Osmanlı’nın yok olmasını kabul etmiştir. Buna rağmen yine Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde sadece 41 Paşa ile ülke topraklarını savaşarak geri kazandık. Bu 41 paşanın kimler olduklarını öğrenmek isterseniz, kaynakça olarak verdiğim link’e bir göz atabilirsiniz.

19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Kurtuluş Savaşı devam ederken, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, düşmana karşı savaşan Türk subaylarının demokratik bir devlet kurma konusundaki iradesini ortaya koymuştur.

01 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği 308 numaralı kanun ile saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiştir. Aynı çağda, hatta yakın tarihlerde bile krallar veya diktatörler böyle bir kararın ardından idam edilirken, yeni Tükiye Cumhuriyeti çoktan yurtdışına kaçmış olan son padişah Vahdettin’in erkek, kadın ve çocuklardan oluşan ailesini yurt dışına göndermiştir. Bazıları bu durumu eleştirseler bile, o günkü ekonomik şartlar ölçüsünde her birine belirli bir miktar para verilmiş ve bir kısım ziynet eşyalarını yanlarına almalarına izin verilmiştir. Bilindiği gibi, 23.06.1952 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 5958 no.lu kanun ile Osmanoğullarından sadece kadınların Türkiye’ye dönmelerine izin verilmiştir. Daha sonra 18.05.1974 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 1803 no.lu kanun ile hanedana mensup erkeklerin de ülkeye dönmelerine izin verilmiştir.

03 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı kanunla halifelik makamı kaldırılarak, devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış siyasî bir devrim gerçekleşir.

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde “23 Nisan” gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra, 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir.

Özetle “23 Nisan” bizler için çok önemli bir tarihtir. Bu bayramı sadece bir “Çocuk Bayramı” olarak kutlamanın çok ötesinde, çocuklarımıza bu bayramın neler ifade ettiğini anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “23 Nisan” günümüz gençlerine de çok anlamlı mesajlar vermektedir…

Kaynakça

http://www.canakkalesehitlik.net/kurtulus-savasi-komutanlar…

İyi Pazarlar…

2018/223

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir