Pazar…Pazar… 2021/408

Pazar…Pazar…

ÜRETİM ÇOK KÂR AZ

İçinde yaşadığımız Pandemi döneminde bazı sektörler olağanüstü büyürken, bir çok sektör de bu süre içinde olumsuz yönde etkilendiler. Henüz tam anlamıyla Post Pandemi dönemine girmiş olmasak da, genel olarak tüm sektörlerde bir toparlanma, talebin ve üretimin artması söz konusu olmuştur.

TC Merkez Bankası’nın 2021 yılı Ekim ayı imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. (1) Bu oran başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayinin yüksek kapasite ile çalıştığını göstermektedir.

Ancak, üretim artmış olsa bile, artan hammadde ve yarı mamul girdileri, üretimde kullanılan yüksek enerji ve işçilik maliyetleri karşısında, KOBİ’lerin ciroları artığı halde, beklenen kadar kâr edemedikleri bilinmektedir. Hatta ihracat yapan işletmeler dahi, dövizle alım yapan yabancı müşterilerin, dövizin yükselmesi ile, kendilerine fiyat baskısı yaptıklarını, fiyatları düşürmeye çalıştıklarını ifade etmektedirler. Dünyada yaşanan resesyon, ülkemizde ihracat yapan işletmeleri de düşük kârlılık açısından olumsuz etkilemiştir. Aslında döviz cinsinden ülkemizden alım yaparak, dünyaya döviz cinsinden satış yapan şirketlerin, alım fiyatlarını düşürme çabalarının altında yatan nedenin, yurt dışındaki pazarlarda başta tekstil sektörü olmak üzere düşen talep olarak değerlendirilmektedir.

KOBİ’lerde üretim artışı olduğu halde, kârda atış olmaması ciddi bir sorundur. Çünkü beklenen kârı edemeyen işletmeler, ancak varlıklarını sürdürmeye devam edecektir, ama yatırım yapmaya, teknolojiyi yenilemeye, Ar-Ge, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerine gereken bütçeyi ayıramayacaklardır. Bu durum ülkemizdeki KOBİ’lerin dünyada diğer ülkelerdeki işletmelerle rekabet etme şansını azaltmaktadır.

Kuşkusuz üretim yapmak ve üretimin artması çok değerlidir, ancak en az bu unsurlar kadar önemli olan, üretilen mal ve hizmetlerin katma değer yaratmasıdır. Bilindiği gibi, herhangi bir sektörde veya pazarda pay almak için düşük fiyatlarla pazarda girmek, çok sıklıkla uygulanan bir fiyat stratejisidir. Ancak günümüz pazar koşullarında, ileri tarihlerde fiyatları artırmak mümkün olmadığından, ülke içi ve ülke dışı pazarlara, düşük fiyat stratejilerini uygulamak yeterli olmayacaktır. Düşük fiyatla girilen bir pazarda, kalıcı olmak zordur, zira daha düşük fiyat veren başka bir işletme pazar payını ele geçirecektir.

Bu nedenle KOBİ’lerin üretmiş oldukları mal ve hizmetleri için pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek, markalaşmaları gerekmektedir. Marka değeri olan ürün ve hizmetler, rakip ürünlerden daha yüksek fiyatlarla satılabilir ve böylelikle ürünlerden elde edilen kâr artacaktır. Elde edilen kârlar, ürün ve hizmetleri geliştirmeye, teknolojiye ve daha geniş pazarlama faaliyetlerine aktarılırsa, işletmenin rekabet gücünü artıracaktır ve işletme gelecekte daha da güçlü olacaktır.

Özetle, ülkemizdeki KOBİ’lerin en büyük sorunu markalaşamamaktır. Oysa, gününüzde her ürün ve hizmeti markalaştırmak mümkündür. Buna gereken önemi vermeyen işletmelerin tek alternatifleri fiyatlarını düşürmek olacaktır ki, bu sürdürülebilir bir strateji değildir. İşletmelerin ana iş hedeflerinin, ortalamanın üzerinde kâr etmek, sürdürülebilir rekabet avantajı ve gelecekte var olmak olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

Kaynakça

(1) https://www.tcmb.gov.tr/…/Imalat+Sanayi+Kapasite…/

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir