Pazar.. Pazar… 2023/507

Pazar…Pazar…

MELEK YATIRIMCILAR

Son yıllarda harika iş fikirleri olan, ancak yatırımı gerçekleştirecek sermayesi olmayan girişimcileri görmekteyiz. Kuşkusuz bir iş fikrinin, uygulanabilir, gerçekçi, hedefleri belirli, kârlı ve yatırımın kısa zamanda geri dönüşü olması beklenir. Tüm bu unsurların bir araya gelmesi için kaçınılmaz olarak bilgi, deneyim, öngörü, strateji, plan ve birazcık da cesaret gerekmektedir; ayrıca “Şans” faktörünü de eklemesek olmaz tabii…

Yeni bir yatırımı gerçekleştirmek veya mevcut bir yatırımı büyütmek için yeteri kadar sermayesi olmayan girişimcilerin, sadece sermaye yatırımı değil, başka avantajlar da elde etmek için başvuracakları bir kanal vardır: Melek Yatırımcılar.

Melek yatırımcılar, genellikle başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere finansal destek sağlayan birey veya gruplardır.

Bu yatırımcılar, genellikle girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak ve büyümelerine destek olmak amacıyla kendi sermayelerini kullanırlar.

Melek yatırımcıların özellikleri ve işlevlerini şöyle özetleyebiliriz:

• Finansal Destek:
Melek yatırımcılar, girişimcilerin iş fikirlerini gerçekleştirmeleri için finansal kaynak sağlarlar. Bu, başlangıç sermayesi, işletme giderleri veya ürün geliştirme maliyetlerini kapsayabilir.
• Deneyim ve Mentörlük:
Melek yatırımcılar, genellikle girişimcilerle iş birliği yaparlar ve onlara deneyimlerini, bağlantılarını ve rehberliğini sunarlar. Bu, girişimcilerin işlerini büyütme ve geliştirme konusunda yardımcı olabilir.
• Risk Alma:
Melek yatırımcılar, genellikle yüksek riskli yatırımları tercih ederler. Yeni girişimler, başarısız olma olasılığı daha yüksek olduğu için bu yatırımcılar büyük bir risk alırlar, ancak aynı zamanda büyük ödüller de elde edebilirler.
• Bağlantılar ve Ağ:
Melek yatırımcılar genellikle geniş bir iş dünyası ağına sahiptirler ve girişimcilere bu ağa erişim sağlayabilirler. Bu, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri bulmalarına yardımcı olabilir.
• Sermaye Artırma:
Melek yatırımcılar, girişimcilerin daha sonraki aşamalarda risk sermayesi veya özel sermaye gibi daha büyük yatırım kaynaklarına erişmelerine yardımcı olabilirler.
Melek yatırımcılar, genellikle kendi sermayelerini kullanırlar, ancak aynı zamanda diğer yatırımcılarla bir araya gelerek bir melek yatırım fonu oluşturabilirler. Bu tür fonlar, daha büyük yatırımlar yapmak için bir araya gelen melek yatırımcıların kaynaklarını birleştirir.
Melek yatırımcılar, girişimcilere önemli bir destek sağlayabilirler, ancak aynı zamanda yatırımlarının riskleri de vardır, çünkü yeni girişimler başarısız olabilir. Bu nedenle, girişimciler ve melek yatırımcılar arasındaki ilişki, güvene dayalı bir iş birliği ve iletişim gerektirir.
Melek yatırımcıların genellikle yatırım yaptıkları girişimlerde bir çıkış planı bulunur. Bu çıkış planı, melek yatırımcıların yatırım yapacakları girişimlerin nasıl bir getiri elde edeceğini öngördükleri stratejiyi ifade eder. Çıkış planı, melek yatırımcının yatırımını realize edeceği ve kar elde edeceği bir yol haritası sunar.
Melek yatırımcıların en çok tercih ettikleri çıkış planı yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:
• Satış:
Birçok melek yatırımcı, girişimlerin gelecekte başka bir şirket tarafından satın alınmasını bekler. Bu, yatırımın geri dönüşünü elde etmenin yaygın bir yoludur. Girişim, büyüdükten sonra büyük bir şirket tarafından satın alındığında, melek yatırımcılar hisselerini satıp kâr elde edebilirler.
• Halka Arz (IPO: Initial Public Offering):
Bazı durumlarda, girişimler halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermeyi hedeflerler. Bu durumda, melek yatırımcılar, girişim hisselerini halka arz sırasında satabilirler ve böylece yatırımlarından kâr elde edebilirler.
• Borç veya Gelir:
Girişimler, yatırımcılara hisse senetleri yerine faiz veya gelir ödemeleri karşılığında borç alabilirler. Bu, melek yatırımcıların sabit bir getiri elde etmeyi tercih ettiği durumlarda kullanılabilir.
• Özel Anlaşmalar:
Çıkış planları, özel anlaşmalar veya özel bir yapı içerebilir. Melek yatırımcılar ve girişimciler, yatırımın nasıl realize edileceği konusunda özgün bir anlaşma yapabilirler. Bu anlaşmalar, her iki tarafın özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alırlar.
Çıkış planları, melek yatırımcılar ve girişimciler arasındaki başlangıçta yapılan anlaşmanın bir parçası olarak genellikle belirlenir.
Bu plan, yatırımın ne zaman ve nasıl geri dönüş sağlayacağını netleştirir ve her iki tarafın beklentilerini karşılayacak bir stratejiyi tanımlar. Ancak, çıkış planları zaman içinde değişebilir ve revize edilebilir, çünkü girişimlerin büyümesi ve pazar koşulları değişebilir.
Gelecek yazılarımda Melek Yatırımcıların, bir yatırıma nasıl ikna edilebileceği ve nasıl bulanabileceğini kaleme alacağım.
İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir