KİTAP ÖNERİM – 90

KİTAP ÖNERİM – 90

HOLDİNGLERDE PİRAMİT YAPILANMA

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı, benim de çok değerli hocam olan Prof. Dr. Işıl Mendeş Pekdemir’in fikir liderliği ve koordinatörlüğünde, yine aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Duygu Toplu Yaşlıoğlu ve Araştırma Görevlisi Selçuk Yeke, “Holdingler ve Piramit Yapılanma” konusundaki yaptıkları derin araştırmaları, öğrencilerine ve geleceğin işletmecilerine bilgi vermek ve yol göstermek amacı ile bir kitap halinde yayınlamışlardır.

Şirketler topluluğunun ya da başka bir deyişle holdinglerin, başka şirketlerin hisse senetlerine sahip olmak, dar anlamda başka şirketlerin yönetimi ve kontrolünü ele geçirmek ve sermayesine daha iyi yatırım imkânı bulmak gibi amaçları bulunmaktadır. Ülkemizde holdinglerin büyük bir çoğunluğu bir ailenin ya da aileden bir şahsın hakim olduğu sanayi işletmeleridir.

Holding bünyesinde yer alan şirketler bağımsız olmalarına rağmen, faaliyetlerini yerine getirirken yönetsel ve finansal kontrol açısından hakim şirkete bağlı kalmaktadır. Bu durum, sahiplik ve kontrol haklarında eşitliğin bozulması, denetim faaliyetlerinde aksaklıklar, nakit akışında dengesizlikler, temsil sorunu, hissedarlar ve CEO’lar arasındaki güç mücadelesi ve şirketler arasındaki adil olmayan kaynak dağılımı gibi çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir.

Bu amaçla, yapılan araştırmada halka açık holdinglerin ve holdinglere bağlı işletmelerin ortaklık ve sahiplik yapısına ilişkin verilere Borsa İstanbul aracılığıyla ulaşılmış ve BIST Holding ve Yatırım endeksi ile BIST 100 endeksinde yer alan holdingler incelenmiş.

Araştırma sırasında yapılan incelemeler sonucunda, piramit yapılanma gösteren 12 holding şirketi ve piramit yapıda yer alan 25 bağlı işletme olmak üzere 37 şirket incelenerek, araştırmanın amacı doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış ve sonuçları bu kitapta yayınlanmış.

Üniversitelerin yaptıkları araştırma ve çalışmaların, sadece kendi bünyelerindeki öğrencilerine değil, böyle konulara ilgi duyan, bilgi ve görüşlerini derinleştirmek isteyen, yönetim ve stratejilerini yapılan araştırmalara göre yeniden yapılandırmak veya geliştirmeyi arzu eden tüm yöneticilerin ulaşmasını sağlayacak, böyle kitapları hazırlayan ve yayınlayan öğretim üyelerini tüm kalbimle destekliyor ve başarılar diliyorum.

Araştırma ve çalışmaların, hatta proje ve ödevlerin, sadece üniversite içlerinde kalmaması, dışarıya da yansıması memnuniyet vericidir. Bu yayınlar, kitap, web sitesi veya dijital paylaşım gibi türlü kanallarda olabilir. Umarım nice araştırmalar yayınlanmaya devam eder…

Keyifli okumalar dilerim…

13.04.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir