Pazar…Pazar… 2021/382

Pazar…Pazar…

POST PANDEMİ

Dünyada yaklaşık 1,5 yıldır, ülkemizde de 1 yıldır devam eden Pandemi Döneminde şirketler çalışanlar için acilen yeni uygulamalar yaptılar.

Belki de daha ileri yıllarda geçilecek dijital uygulamalara hızla geçildi. Beyaz yakalıların çok büyük bir bölümü evden veya uzaktan çalışma uygulamasına geçtiler. Halen de bu sisteme devam eden, hatta bir çok birimini uzaktan çalışmaya yönlendiren şirketler vardır ve gelecekte bu çalışma sistemini sürdüreceğini açıklayan şirketler de bulunmaktadır.

Bu süreçte çalışanlar, hızlı bir şekilde bu dijital dönüşüme adapte oldular. Hatta yaşı daha ileri olup, henüz sanal dünyada etkin olamamış deneyimli çalışanlar bile, internet dünyasının kolaylığı, hızı ve veriminden yararlanmaya başladılar.

Bu nedenle bazı şirketler, gelecekte çalışanların uzaktan çalışabileceğini ve verimliliklerinde bir kayıp olmayacağını, hatta büyük ofisler yerine, daha küçük ofislere dönüşülebileceklerini, ofis giderlerinde düşüş olacağını, yol ve ulaşımda zaman kaybedilmediğini düşünerek, sanal organizasyonlar oluşturmanın arayışlarını yapmaktadırlar.

Tabii, bu dönüşüm, mavi yakalılar, yani emek yoğun çalışan bireyler için geçerli değildir. Her ne kadar üretim yapan işletmelerde robotik üretim hızlı bir şekilde artmaya devam etse de, üretim hattında halen insan gücüne gereksinim vardır.

Ancak Pandemi Dönemi uzayınca evden veya uzaktan çalışmanın, bazı olumsuzluklara da neden olduğu görülmektedir. Pandemi Döneminin daha da devam edeceği varsayılırsa, bu olumsuzlukların insanların iş ve sosyal yaşamlarını tehdit ettiğini düşünebiliriz.

Örneğin;

 • Evlerinden veya uzaktan çalışanlar, yaptıkları işlere karşı yabancılaşma,
 • İş yaşamları ile ev yaşamları iç içe geçtiğinden dolayı, çalışanlarda bazı psikolojik problemlerin oluşması,
 • İş ortamından böyle uzakta kalmak şirkete olan aidiyetin azalması,
 • Özelikle bireysel temasın ve beden dilinin etkin kullanılması gereken, satış ve müşteri ilişkileri gibi birimlerde çalışanlarda, iş yapmada körelme,
 • Uzaktan çalışanlar, ofis hayatındaki gibi sosyalleşemedikleri için, motivasyon kaybı ve isteksizlik,
 • Öncelikleri belirleyememe,
 • Zamanı etkin yönetememe,
 • Akşamları ve hafta sonları da işe zaman ayırdıklarından dolayı zihinlerin dinlenememesi,
 • Evde uygun çalışma ortamı bulamayan çalışanlarda, ev içi huzursuzluk ve çatışma,
 • Evden çok fazla çıkmayan çalışanlarda beslenmeye dikkat etmeme, spor yapmama, hareket etmeme ve kişisel bakıma önem vermeme gibi olumsuz davranışlar gözlemlenmektedir.

Ofisler insanların sadece iş yaptıkları ve para kazandığı yerler değildir. Aynı zamanda iş öğrenirler, fikir elde ederler, tartışırlar, yeni çözümler üretirler, iş geliştirirler, sosyalleşirler, motive olurlar ve aynı zamanda mutlu olurlar.

O halde “Post Pandemi” Döneminde, yani Pandemi bittikten sonraki dönem, yeni bir dönem olacaktır ve bazı işletmeler, uzaktan çalışmayı teşvik eden işletmelerin tersine, Post Pandemi dönemi için “Geri dönüş” hazırlıkları yapmaya başlamışlardır.

Örneğin, çalışma masaları ve toplantı odaları rezervasyonlu olacaktır, çalışma saatleri esnek olacaktır, hem ofiste, hem de uzaktan çalışma şekli birlikte uygulanacaktır. Yemekhane ve sosyal alanlar yeniden düzenlenecektir, servisler günün değişik saatlerinde sık aralıklarla ve daha az kişiyle hareket edecektir, sağlık kontrolleri artırılacaktır.

Özetle, Post Pandemi dönemi için üç ayrı görüşün olduğunu fark etmekteyiz:

 1. Evden veya uzaktan çalışmaya yönlendiren şirketler,
 2. Tamamen ofise geri dönüş yapacak şirketler,
 3. Hibrit, yani hem ofis, hem de uzaktan çalışmayı veya yarı zamanlı çalışmayı tercih eden şirketler.

Post Pandemi döneminde, “Hibrit” çalışacak şirketlerin hızla artacağına inanıyorum. Ancak bunun için teknolojik alt yapının yanı sıra, bu çalışma sistemi için, bir takım yazılı kuralların oluşturulmasının ve çalışanların da bunları benimsemelerinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir