Pazar…Pazar… 2022/458

Pazar…Pazar…

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

2019 yılının Aralık ayında başlayan, resmen olmasa da 2022 yılının yaz aylarında sona erdiği düşünülen Covid Pandemisi, normalde 2030 yıllarda uygulanması ve yaygınlaşması beklenen Dijitalleşmeyi 7-8 yıl öne çekmiştir. İnternetin hızlı yayılımı, sanal yapıların artması, iş dünyasından bireysel yaşama kadar, elektronik ticaretin kolayca ulaşılabiliyor olması ve Pandemi döneminde şirketlerin zorunlu olarak uzaktan çalışma ve hizmete geçmeleri, Dijital Dönüşümü zorunlu hale getirmiştir.

Dijitalleşmenin en önemli adımlarını kavrayan ve başarıyla uygulayan işletmeler, rekabet güçleri artacak ve gelecekte var olacaklardır. Bu dönüşümü uygulamayan veya geç kalan işletmelerin pazarda küçülmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Dijitalleşme hangi kavramları ve uygulamaları kapsamaktadır? Birkaç uygulama ve başlığı burada tanımlamakta fayda vardır.

• Nesnelerin İnterneti:
Bireysel veya manuel giriş olmadan, cihaz veya ürünlerin üzerindeki sensörlerden veri toplayan, bunları bir merkeze aktararak, bu bilgileri depolayan, hatta hangi bilgilerin gerekli, hangi bilgilerin gereksiz olduğunu da ayrıştıran bir sistemdir. Bu bilgilerle olası sorunlar tahmin edilebilir ve çözüm önerileri oluşturulabilir.

• Yapay Zekâ:
Bilgisayarların gerçek dünyada insanların neler düşündüklerini ne yapacaklarını veya ne yaptıklarını tahmin ederek, simüle etmeye yarayan bir sistemdir. Bu sistemde akıllı cihazların görme ve sesleri analiz ederek, müşterilerle etkili iletişim kurulması, birçok beklentilerine hızlı ve otomatik cevap verme hizmetleri sağlanmaktadır.

• Akıllı Robotik Üretim:
Yapılan araştırmalara göre, üretim yapan her dört işletmeden biri, robot teknoloji kullanmaktadır. Yeni robotik üretim, geleneksel robotiğin aksine, insanlarla etkileşime giren ve aldığı bilgilere dayanarak performanslarını iyileştirme yeteneğine sahiptir. Akıllı robotik üretim, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ ile birleştirildiğinde işletmelerde daha etkili ve başarılı güçlü sonuçlar sağlayabilir. Kullanıcı deneyimini geliştirebilir, verimliliği ve üretkenliği on kat artırabilirler.

• Artırılmış Gerçeklik:
Çeşitli endüstriler tarafından kullanılan hareketli yeni dijital teknolojilerden biridir. Artırılmış gerçeklik, dijital öğeler, sesler ve diğer duyusal uyaranların eklenmesiyle fiziksel dünyanın sanal olarak büyütülmesidir. Görsel grafikler oluşturmak için gerçek zamanlı verilerle birleştirilmiş mobil teknolojiyi kullanır. Bu karma görünüm, operatörlere ve müşterilere farklı kapasitelerde yardımcı olan sistemlere sanal bir bakış sunar. Bunu anlamanın en iyi yolu ürün geliştirmedir. Artırılmış gerçeklik, girişimcilerin bir prototip geliştirmeye gerek kalmadan kolayca değiştirilebilen yeni ürünlerin sanal modellerini değerlendirmelerine olanak tanır.

• Büyük Veri ve Gerçek Zamanlı Analitik:
Büyük veri analitiği, müşteri kalıpları (davranışları ve ilgi alanları dahil), pazar eğilimleri ve bilinmeyen korelasyonlar gibi önemli bilgileri ortaya çıkarmak için karmaşık verilerin kodunu çözen bir dijital teknolojidir. Verilerin karmaşıklığı nedeniyle, geleneksel analiz yöntemleri bilgilerin kodunu çözemez, bu da büyük verilerin bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olmak için gerçek zamanlı analiz sağlamasına olanak tanır.

• Dijital İkiz:
Digital Twin, 3D modelleme kullanarak bir işlemin veya hizmetin sanal bir klonunu oluşturur. Performanslarını tahmin etmek için simülasyonlardan veri toplayan süreçleri çoğaltmak için kullanılır. Bunlar daha sonra yeniliği desteklemek için Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ ve Büyük Veri gibi diğer dijital dönüşüm teknolojileriyle bağlanabilir.
İşlevlerine göre aşağıdaki dört tür dijital ikiz vardır:
Bileşen İkizleri: Sistemin çalışan küçük bir parçasının klonları.
Varlık İkizleri: İki veya daha fazla bileşen arasındaki etkileşimleri simüle ederler.
Brim İkizleri: Birlikte çalışan birden çok bileşenden oluşan birleşik bir sistemi kopyalar.
Süreç İkizleri: Tüm işletim sisteminin dijital klonlarıdır.

• Uygulama Programlama Arayüzü (API) Tabanlı Entegrasyonlar:
API (Application Programming Interface) neredeyse tüm dijital dönüşüm platformları tarafından kullanılan güçlü bir teknolojidir. Aralarında sorunsuz bir veri alışverişi sağlamak için iki veya daha fazla sistemi API’leri aracılığıyla birbirine bağlar. Bir platforma dahil edildiğinde, programların API’lerine göre kaydedildiği bir merkez barındırır. Bu merkezden isteklerini tespit ederek ve onlara doğru API ile yanıt vererek akışı sürdürür. Örneğin, bir sistem bir hizmet oluşturmaya veya değiştirmek istediğinde, API tabanlı entegrasyon, geniş veri tabanından istenen uygulamayı bulur ve hizmete entegre eder. Böylece üye tabanlı kuruluşların birleşik sistemden doğru uygulamayı seçerek yeni hizmetler veya özellikler oluşturmasına olanak tanır. Üyelik kuruluşları, verileri senkronize etmek, üretkenliği artırmak ve geliri artırmak için API entegrasyonlar kullanılır. Birkaç dijital aracın yerini aldığından, iş akışlarını iyileştirir, sistem kesintilerini önler ve genel maliyetleri düşürür.

• Robotik Süreç Otomasyonu:
Robotik Süreç Otomasyonu (RSO), manuel görevleri otomatikleştirmek için robotları, yapay zekayı ve sohbet robotlarını kullanan en yeni teknolojidir. Dijital dönüşümü yönlendirmek için kuruluşlara kolaylaştırılmış iş akışları, optimize edilmiş sonuçlar, daha az hata ve daha güvenilir sistem yönetimi sağlar. Üye tabanlı bir organizasyonda RSO’nun sonsuz kullanımı vardır; ancak bunlar çoğunlukla faturalandırmayı sürdürme, verileri taşıma ve verileri denetleme gibi insan hatası potansiyeli olan görevler için kullanılır. Basit tıklamalar ve kopyala-yapıştır iş operasyonlarından daha karmaşık iş akışlarına ve faturalandırma faaliyetlerine kadar değişen kullanıcı eylemlerini simüle ederek çalışır. Gelişmiş durumlarda, duraklatma ve doğrulamaya gerek kalmadan daha hızlı ve daha kesin işlemlere, doğrulamaya ve doğrulamaya izin vermek için tüm iş akışını yeniden oluştururlar.

• Bulut Tabanlı Teknoloji:
Bulut, kuruluşlara esneklik, ölçeklenebilirlik ve çeviklik sağlayan dijital dönüşümde kaçınılmaz bir sistemdir. Geleneksel depolama hizmetleri, büyük miktarda veriyi uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde işlemek için yeterli değildir. Günümüzde daha fazla sektör buluta geçmektedir. Teknoloji, tüm verileri bulutta depolayarak kuruluşları ağır dosyaları indirme, BT uzmanlarını bulma veya programlarını manuel olarak güncelleme zorluğundan kurtarır. Platform, üyelikler, etkinlikler, kampanyalar, topluluklar ve analizler dahil olmak üzere çeşitli modüller arasında önemli bir bağlantı görevi gören güçlü bir Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi (CRM: Customer Relationship Management) içerir.

Anlaşılacağı üzere, Dijital Dönüşüm çok hızlı bir şekilde işletmelere adapte olmaktadır. Bu dönüşümün gerisinde kalmak, işletmeleri her açıdan olumsuz yönde etkileyecektir.

Kaynakça:

Bisma Hanif, https://www.glueup.com/…/digital-transformation…

İyi Pazarlar…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir