Pazar…Pazar… 2021/391

Pazar…Pazar…

MAESTRO LİDERLİK VE İLETİŞİM

Geçen haftaki yazımda “Maestro Liderlik” kavramını tanımlamaya çalışmıştım. Bu haftaki yazımda ise bu liderlik kavramının en önemli unsuru olan “İletişim”den söz edeceğim.

Maestro Liderin, aynı bir orkestrada, orkestra şefinin enstrümanları seslendiren tüm müzisyenlerin becerilerini bilmesi gibi, bir örgütte (İşletmede, kurumda…vs.) görev yapan çalışanların bilgi, deneyim ve yeteneklerinin farkında olması gerekmektedir. Bunun için de tüm örgüt çalışanları ile etkili iletişim kurulmalıdır. Örgüt büyüdükçe, bireyler ve birimler arasında iletişim azalmakta, kopukluklar olmakta, hatta bazen iletişimsizlikten dolayı, çok ciddi verim kayıpları veya hatalar meydana gelmektedir.

Büyük örgütlerde “Maestro Liderin” tüm çalışanlarla iletişimde olması, kuşkusuz çok zordur, hatta imkânsızdır. Ancak yine de birimlerle, birim yöneticileri aracılığı ile belirli zamanlarda iletişim kurulabilir ve olası fırsatlar değerlendirilebilir veya krizler oluşmadan çözüm yolları bulunabilir. Proaktiv davranışın temelini, etkin iletişim oluşturmaktadır.

Maestro lider, sadece örgüt içi değil, tedarikçiler, kurumsal iş ortakları (Distribütör, bayi, toptancı, perakendeci…vs.), son kullanıcılar veya tüketiciler ve kurumun küçük paydaşları ile de iletişimde olmak zorundadır. Aksi takdirde resmin bütününü görmesi mümkün değildir.

Maestro liderlerin tüm örgüt ile etkili ve verimli iletişimde olmaları için, izlemeleri gereken başlıca uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tüm tedarikçilerle en büyüğünden, en küçüğüne kadar, en azından yılda bir kez bile olsa, karşılıklı ziyaret yapılmalı ve olası sorunlar, beklentiler, hatalar konuşulmalı. İşin nasıl daha iyi yapılacağı üzerinde durulmalıdır.
 • Tüm birim yöneticileri ile rutin toplantılar planlanmalı ve bu toplantıların gündemleri önceden belirlenmelidir. Toplantılar önceden duyurulmalı ve yöneticilerin toplantılara, kendi birimleri ile ilgili konuları önceden çalışmış olarak katılmaları sağlanmalıdır.
 • Tüm örgüt çalışanları için haftanın belirli bir gün ve saatinde “Açık Kapı” uygulaması yapılmalıdır. Yani en alt düzeyde çalışan dahi, belirlenen açık kapı gününde, liderin odası müsait ise, 10-15 dakika dahi olsa, konuşabilme ve fikirlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olmalıdır.
 • Meastro Liderin, dilediği anda örgütün iç CRM modülüne (Kurum içi çalışanlanın tüm bilgilerinin kaydedildiği bilgisayar programına) girip, çalışanlar hakkında bilgi edinebilme olanağı olmalıdır. Bu bilgiler, çalışanın doğum günü, çalışanın çocuklarının yaşları ve isimleri, oturduğu semt, gösterdiği başarılar veya çalışanı motive edecek diğer konular olabilir.
 • Maestro Lider, işinde yüksek performans sergileyen, üstün gayret gösteren veya örgüte beklenenin üzerinde katkı sağlayan çalışanlara direkt olarak teşekkür etmeli ve küçük ödüllerle motive etmelidir. Bu ödüller bir akşam yemeği, sinema bileti veya ıslak imzalı bir teşekkür mektubu da olabilir.
 • Maestro Lider, işinde verimli olamayan, kişisel problemleri olan veya sağlık sorunu olan çalışanların durumlarını, ilgili birimin yöneticisi aracılığı ile bilgi sahibi olmalı, çalışanın durumunu hakkındaki gelişmeleri takip etmeli, gerekirse destek olabilmelidir.
 • Örgütün küçük paydaşlarına adil davranmalı, hesap verebilmeli, şeffaf olmalı ve onlara karşı da sorumlu olduğunu hissettirmelidir.
 • Kurumsal müşterileri bilmeli, tanımalı ve belirli zamanlarda ziyaretler yapmalı, yeni iş olanaklarını tartışmalı, sahadan bilgi toplamalı ve kurumun yeni stratejilerini anlatmalıdır.
 • Maestro lider sektör oyuncularını bilmeli, başta kriz zamanlarında olmak üzere, rakip yöneticilerle iletişimde olmalıdır.
 • Üniversite veya çeşitli platformların düzenlemiş oldukları zirvelere katılmalı, sunumlar yapmalı, konferanslar vermelidir.
 • Kendi sosyal hesaplarını yönetmeli ve tüm paylaşımlarını kendi yapmalıdır. Tüm mesajlara cevap vermelidir.
 • Kurum içinde örtük verileri değerlendirmeli ve ortamın havasını koklamalıdırlar. Gerekirse gergin ortamları yumuşatacak etkinlikler planlamalı, tüm örgütü motive edecek konuşmalar yapmalı, etrafa güven vermeli ve her zaman garçekleri ifade etmelidir.

Maestro Liderler, örgütleri geleceğe taşıyacak yöneticilerdir. Gelecek hafta Maestro Liderlik ve Kriz Yönetimini ele alacağım.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir