Pazar…Pazar… 2021/392

Pazar…Pazar…

MAESTRO LİDERLİK VE KRİZ YÖNETİMİ

Maestro Liderin, aynı bir orkestrada, orkestra şefinin enstrümanları seslendiren tüm müzisyenlerin becerilerini bilmesi gibi, bir örgütte (İşletmede, kurumda…vs.) görev yapan çalışanların bilgi, deneyim ve yeteneklerinin farkında olması gerektiğini önceki yazılarımda belirtmiştim.

Maestro Lider, aynı zamanda tedarik zincirinden başlayarak, işletmenin kurumsal veya bireysel tüm müşterilerinin de her türlü beklentileri, şikayetleri veya gelecekte talep edebilecekleri mal veya hizmetler hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Böylelikle işletmenin gelecekte üretecekleri veya oluşumu hakkında da öngörülerde bulunma olanağı olabilir. İşletmenin organizasyon yapısını veya faaliyet alanını değiştirebilir, işletmeyi geliştirebilir veya dönüştürebilir.

Tüm bu becerilere ek olarak Maestro Lider, ülke içi ve global pazarlar hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Böylelikle dünyadaki her türlü gelişmeler hakkında bilgi ve fikir sahibi olabilir. Fırsatları ve tehditleri fark ederek, işletmenin büyümesine önemli katkılar yaparken, olası krizlere hazırlıksız yakalanmamayı sağlayabilir. Bilindiği gibi her türlü kriz işletmeleri zora sokabilir.

Bu krizler, ülkeler arası politik gerginlikler -ki bu durum ülkelerin karşılıklı olarak ürünlerini boykot etmesine veya ek vergi konmasına neden olabilir- , ekonomik krizler, devletin belirleyeceği yeni uygulama, kısıtlama veya vergiler, toplumdaki sosyal ve demografik değişiklikler sonucu tüketici tercihlerinin değişmesi gibi etkenlerden oluşabilir. Hatta sosyal medya krizleri veya markanın müşterilerde oluşturacağı olumsuz algılar sonucu pazar kayıpları da krizlere neden olabilir.

Maestro Lider, dünya ve ülke gündemini çok sıkı takip ederek, krizler oluşmadan önce, semptomlarını fark ederek, işletmenin gerekli önlemleri almasını sağlar ve krizi işletmeye en az zarar verecek bir şekilde atlatmaya çalışır, hatta krizden oluşacak fırsatları da değerlendirerek, olumsuz durumdan işletmeye önemli katkılar sağlar.

Maestro Liderin, kriz yönetimi üç aşamadan oluşmalıdır.

  • Kriz öncesi yapılacaklar: Krizin önceden fark edilerek, gerekli hazırlıkların yapılması. Kriz öncesi ekibin bilgilendirilmesi. Oluşabilecek krize karşı konusunda yetenekli çalışanlardan, hatta işletme dışından deneyimli uzmanlardan oluşabilecek bir komisyonun kurulması. Krizin verebileceği finansal, üretim ve satış kayıplarının önceden tahmin edilmesi. Kayıpların oluşmaması için eylem planlarının oluşturulması. Tüm ekibin görev tanımlarının kriz ortamı için yeniden belirlenmesi. İşletmenin krizi atlatması için alınacak önlemlerin yazılı hale getirilmesi ve ekip tarafından bilinir ve uygulanabilir hale getirilmesi.
  • Kriz sırasında yapılacaklar: Kriz sırasında, önceden yapılan planların uygulamasını kontrol etmek. Planlanan çözümlerin etkinliğini ölçmek. Gerekirse ek plan veya taktikler yapmak. Kriz sırasında kurumsal ve bireysel müşterilerle birebir görüşmek. Basın açıklamaları yapmak. İşletmenin paydaşlarını ve müşterilerini aydınlatmak. Sektör temsilcileri veya rakip işletme yöneticileri ile görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak.
  • Kriz sonrası yapılacaklar: Krizde oluşan yaraları sarmak için çok etkin planlar ve eylemler yapmak. Kayıpları telafi etmek için, alternatif mal veya hizmet üretmek. İşletmenin iç ve dış müşterilerinin moral ve motivasyonunu sağlamak. Geleceğe yönelik planlar yapmak, yaşanan krizlerden alınan dersleri işletme içinde paylaşmak. Tekrar bir krizin yaşanmaması için veya işletme dışında gelecek kriz tehditlerine karşı, işletme için fikir ve eylem komisyonları oluşturmak.

Küresel bir köy haline gelen dünyamızda, her ülkede bir kriz oluşması an meselesidir. Özellikle son yıllarda yaşanan sağlık ve iklim değişikliklerinden dolayı yaşanan olaylar, tüm dünyayı tehdit eder hale gelmiştir ve ne yazık ki her kriz bir önceki krizden çok daha ağır koşullarda gelmektedir. Yani krizler sadece ekonomik veya finansal riskler değildir. Çevre koşulları da ciddi krizlere yol açmaktadır. Tüm bu etkenleri bilip, krizlerin oluşmasını beklemek veya kriz oluştuktan sonra harekete geçmek, çok yanlıştır ve bu durum büyük kayıplara neden olabilir.

Bu nedenle Maestro Lider, henüz kriz oluşmadan tüm olasılıkları değerlendirir. En doğru kararı almaya çalışır. Hızlı ve pratik kararların, başka sorunlara da yol açacağını bilir. Onun için tüm alternatifleri değerlendirir, konusunda bilgili ve deneyimli insanlarla birlikte, her türlü senaryoya hazır olacak şekilde kararlar alır ve planlar yapar.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir